Aardbevingen: inspecties, schadeherstel en versterken

Onze gemeente ligt in aardbevingsgebied. Veel inwoners hebben last van aardbevingsschade aan hun woning of bedrijfspand en een gevoel van onveiligheid. Daarom is er een speciaal versterkingsprogramma om woningen en bedrijfspanden aardbevingsbestendig te maken. Dit programma wordt uitgevoerd door Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders in nauwe samenwerking en afstemming met de gemeente. De NCG helpt de schadeafhandeling te verbeteren en werkt aan het versterken van woningen en gebouwen. Dit gebeurt vanuit Versterkingspunt Ten Post en Versterkingspunt Ten Boer.


Welke rol heeft de gemeente?

De gemeente is er voor u. Dit betekent dat wij op de voet volgen wat er door de NCG en het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) in onze gemeente gebeurt. Alle plannen voor inspecties en het uitvoeren van versterkingsmaatregelen worden vooraf met ons besproken en zo nodig door ons bijgestuurd. Onder leiding van de burgemeester bespreekt het college elke maand de laatste stand van zaken met de NCG en woningcorporatie Wierden en Borgen. Dit gebeurt in de Lokale Stuurgroep Aardbevingen. Onder leiding van de wethouder spreken vertegenwoordigers van de bewoners in Ten Post elke zes weken met projectmedewerkers van de NCG en de gemeente. Tenslotte treedt de gemeente op als gastheer bij de informatiebijeenkomsten voor inwoners over de inspecties en het versterkingsprogramma. 

Naast het behartigen van uw belangen heeft de gemeente ook als taak het tijdig verlenen van de juiste vergunningen voor de uitvoering van het versterkingsprogramma. Wij zijn immers de eigenaar en beheerder van de openbare ruimte.

Bij de versterking van woningen benutten wij de zogenaamde ‘koppelkansen’. Dit betekent dat wij alle kansen aangrijpen om woningen, bedrijfspanden, scholen, sportaccommodaties en zorginstellingen in onze gemeente energiezuinig te krijgen. Bij de aanpak van straten en woonwijken pakken wij bovendien de kans om de openbare ruimte te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het openbare groen, parkeergelegenheden en speelplekken. Uiteindelijk willen wij zo de kwaliteit van leven in onze gemeente verhogen.

Scholen

Ook de scholen worden versterkt. Onze gemeentelijke taak is om te zorgen voor nieuwbouw als een school hieraan toe is. Op dit moment werken wij samen met de schoolbesturen en de kinderopvang plannen uit voor de nieuwbouw van een kindcentrum met twee scholen en een kinderopvang onder-één-dak. De andere scholen worden versterkt zodat ze aardbevingsbestendig zijn.

Wie is wie in aardbevingsgebied?

Naast de NCG en het CVW zijn veel andere organisaties actief in aardbevingsgebied. Denk bijvoorbeeld aan De Arbiter, die u kunt raadplegen als u er bij schadeherstel niet uitkomt met de NAM of CVW. Of Loket Leefbaarheid, waar u advies krijgt over hoe u zélf kunt meewerken om de leefbaarheid in uw straat, wijk of dorp te vergroten. Om u op weg te helpen hebben wij de organisaties voor u op een rijtje gezet.

 

 

NAM trekt zich terug uit schadeproces. Per 1 juli nieuwe procedure voor afhandeling schades

Groningen, 31 maart 2017

NAM trekt zich terugVanaf 31 maart 2017 trekt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zich terug uit het schadeproces. Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders onderhandelt op dit moment met de NAM over een nieuw en onafhankelijk schadeprotocol, zodat er vanaf 1 juli 'met een schone lei' gestart kan worden. Dit nieuwe schadeprotocol betekent dat kleine schades direct hersteld worden zonder nader onderzoek.

De komende maanden gaat NCG met de gemeenten in aardbevingsgebied en maatschappelijke partners een nieuw schadeproces uitwerken. Ook voor de randen van het Groninger gasveld komt er een betere manier van schadebeoordeling. Tot de komst van het nieuwe schadeprotocol worden nieuwe schademeldingen niet afgehandeld. Bewoners kunnen schade wel melden bij het Centrum Veilig Wonen. De schademelding wordt vanaf 1 juli volgens het nieuwe protocol af.

 

Nieuwsbrief over versterkingsmaatregelen Fazanthof verschenen

Ten Boer, 17 februari 2017


Nieuwsbrief FazanthofDe eerste nieuwsbrief over de versterkingsmaatregelen aan de woningen aan de Fazanthof in Ten Boer is verschenen. De Nieuwsbrief Fazanthof is een gezamenlijke uitgave van de Nationaal Coördinator Groningen en de gemeente Ten boer en bestemd voor de bewoners aan de Fazanthof.

In het eerste nummer staat een terugblik op de informatiebijeenkomst op 26 januari. Toen zijn de bewoners van de Fazanthof geïnformeerd over de stand van zaken van de uitgevoerde inspecties aan hun woning en mogelijke vervolgstappen. Het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) heeft laten zien welke inspecties gedaan zijn. De belangrijkste conclusie van de inspectie is dat de woningen voldoen aan het Bouwbesluit, maar niet voldoen aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 9998 – 2015). In deze richtlijn staat de norm beschreven voor een aardbevingsbestendige woning. Dit betekent dat de woningen versterkt moet worden.


Bewoners Fazanthof geïnformeerd over inspecties

Ten Boer, 26-01-2017

Inspectiepunten woningBewoners van de Fazanthof in Ten Boer zijn donderdagavond 26 januari geïnformeerd over de voorlopige uitslag van de inspecties die in hun woningen hebben plaatsgevonden. Dit gebeurde tijdens een avond voor genodigden op het gemeentehuis.

Medewerkers van de NCG en Centrum voor Veilig Wonen (CVW) hebben met foto's van de inspecties laten zien wat er precies geïnspecteerd is en welke mogelijke conclusies er getrokken kunnen worden. De voorlopige conclusie is dat de woningen voldoen aan het Bouwbesluit, maar niet voldoen aan de NPR-richtlijn voor aardbevingsbestendig wonen. Er is bovendien vastgesteld dat er nader onderzoek nodig is naar de staat van de funderingspalen. In een uitgebreide vragenronde uitten de bewoners hun zorgen over de veiligheid van hun woning. De aardbevingsdeskundigen legden uit dat er géén acuut gevaar is. ,,Als dat zo was, dan hadden we u al lang een andere woning aangeboden'', legde Frans Luijcks van het CVW uit. Afgesproken is dat de bewoners aan de Fazanthof maandelijks geïnformeerd worden over de stand van zaken.

 

Nieuwe ronde aardbevingsinspecties

Ten Boer, 10-01-2017

Informatieavond BuurhoesDe vaart zit erin. De eerste ronde aardbevingsinspecties in Ten Post is bijna afgerond. Net als op 26 november presenteerde Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders dinsdagavond 10 januari in Het Buurhoes in Ten Boer de plannen voor een nieuwe ronde inspecties.

Het komende half jaar zijn Lellens, Winneweer, Woltersum, delen van Ten Boer en het resterende deel van Ten Post aan de beurt. Naast een update over alle activiteiten in het aardbevingsgebied, heeft Alders laten zien wat er bij de inspecties gebeurt. Zodra de NCG met een nieuwe inspectieronde begint, worden de huishoudens die daar bij betrokken zijn persoonlijk uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Wie geen uitnodiging heeft gehad, maar wél inspecties verwacht kan contact opnemen met Versterkingspunt Ten Boer.Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de zonatlas van Ten Boer

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en ma 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en ma 16.00 - 18.00 uur
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 16.00 - 18.00 uur

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook