Aardbevingen: inspecties, schadeherstel en versterken

Onze gemeente ligt in aardbevingsgebied. Veel inwoners hebben last van aardbevingsschade aan hun woning of bedrijfspand en een gevoel van onveiligheid. Daarom is er een speciaal versterkingsprogramma om woningen en bedrijfspanden aardbevingsbestendig te maken. Dit programma wordt uitgevoerd door Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders in nauwe samenwerking en afstemming met de gemeente. De NCG helpt de schadeafhandeling te verbeteren en werkt aan het versterken van woningen en gebouwen. Dit gebeurt vanuit Versterkingspunt Ten Boer.

Welke rol heeft de gemeente?

De gemeente is er voor u. Dit betekent dat wij op de voet volgen wat er door de NCG en het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) in onze gemeente gebeurt. Alle plannen voor inspecties en het uitvoeren van versterkingsmaatregelen worden vooraf met ons besproken en zo nodig door ons bijgestuurd. Onder leiding van de burgemeester bespreekt het college elke maand de laatste stand van zaken met de NCG en woningcorporatie Wierden en Borgen. Dit gebeurt in de Lokale Stuurgroep Aardbevingen. Onder leiding van de wethouder spreken vertegenwoordigers van de bewoners in Ten Post elke zes weken met projectmedewerkers van de NCG en de gemeente. Tenslotte treedt de gemeente op als gastheer bij de informatiebijeenkomsten voor inwoners over de inspecties en het versterkingsprogramma. 

Naast het behartigen van uw belangen heeft de gemeente ook als taak het tijdig verlenen van de juiste vergunningen voor de uitvoering van het versterkingsprogramma. Wij zijn immers de eigenaar en beheerder van de openbare ruimte.

Bij de versterking van woningen benutten wij de zogenaamde ‘koppelkansen’. Dit betekent dat wij alle kansen aangrijpen om woningen, bedrijfspanden, scholen, sportaccommodaties en zorginstellingen in onze gemeente energiezuinig te krijgen. Bij de aanpak van straten en woonwijken pakken wij bovendien de kans om de openbare ruimte te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het openbare groen, parkeergelegenheden en speelplekken. Uiteindelijk willen wij zo de kwaliteit van leven in onze gemeente verhogen.

Scholen

Ook de scholen worden versterkt. Onze gemeentelijke taak is om te zorgen voor nieuwbouw als een school hieraan toe is. Op dit moment werken wij samen met de schoolbesturen en de kinderopvang plannen uit voor de nieuwbouw van een kindcentrum met twee scholen en een kinderopvang onder-één-dak. De andere scholen worden versterkt zodat ze aardbevingsbestendig zijn.

Wie is wie in aardbevingsgebied?

Naast de NCG en het CVW zijn veel andere organisaties actief in aardbevingsgebied. Denk bijvoorbeeld aan De Arbiter, die u kunt raadplegen als u er bij schadeherstel niet uitkomt met de NAM of CVW. Of Loket Leefbaarheid, waar u advies krijgt over hoe u zélf kunt meewerken om de leefbaarheid in uw straat, wijk of dorp te vergroten. Om u op weg te helpen hebben wij de organisaties voor u op een rijtje gezet.

 

Bewoners Fazanthof Ten Boer gerustgesteld: plannen gaan door

Ten Post, 24 april 2018

Fazanthof De recente uitspraken rondom versterking en nieuwbouw vanuit het Rijk was voor de gemeente Ten Boer aanleiding om op woensdagavond 25 april de bewoners van de Fazanthof bij te praten. Burgemeester Frank de Vries, samen met diverse vertegenwoordigers waaronder betrokkenen van de Nationaal Coördinator Groningen,  gaven tekst en uitleg over de laatste stand van zaken. Het was een hele geruststelling voor de betrokken bewoners om te horen dat de plannen die gemaakt zijn ten aanzien van de Fazanthof in Ten Boer nu volledig doorgang zullen vinden. Een en ander is inmiddels ook per brief aan de betrokkenen bevestigd.  De eerstvolgende stap is nu een definitieve keuze te maken uit een drietal aannemers. Afgesproken is om - nu 'de kogel door de kerk is ' - wat versnelling in het dossier te maken.


Informatieavond 23 mei 2018 dorpsvernieuwing Ten Post

Ten Post, 19 april 2018

Herman Bröring (RUG) opent congres mijnbouwschadeWoensdagavond 23 mei om 20.00 vindt in het dorpshuis in Ten Post de eerste dorpsavond over de versterking plaats. Het Dorpsbelangenplatform van Ten Post gaat dan samen met de inwoners in gesprek over de belangrijke thema’s rond de versterking. De ontwikkelingen rond de gaswinning en het stilleggen daarvan gaan razendsnel en dit heeft ook invloed op de versterkingsoperatie. Echter we kunnen hier niet op de wachten. Bovendien is er ook geld beschikbaar voor Dorpsvernieuwing en zijn er op korte termijn mooie kansen om deze Dorpsvernieuwing te koppelen aan de versterking.

 

Het Dorpsbelangenplatform gaat  deze eerste avond voorbereiden samen met de Gemeente Ten Boer, woningbouwcorporatie Wierden en Borgen en de Nationaal Coördinator Groningen. En inmiddels is er bij het Dorpsbelangenplatform ook een architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect en een cultuurhistoricus aangeschoven om samen met de dorpsbewoners de  plannen te maken. Tijdens deze eerste avond passeren diverse thema’s de revue.


 

60 wisselwoningen in Ten Post

Ten Boer, 12 december 2017

Wisselwoningen in Ten PostBewoners in Ten Post die tijdens de versterkingsoperatie tijdelijk uit hun woning moeten, kunnen terecht in één van de 60 wisselwoningen die op een stuk boerenland langs de N360 komen. 

De gemeente Ten Boer heeft als voorwaarde gesteld dat mensen die hun huis uit moeten tijdens de versterking, een wisselwoning in hun eigen dorp krijgen. ,,Je kunt niet voorkomen dat het dorp over de kop gaat'', zegt  wethouder AnniePostma. ,,Maar we willen wel voorkomen dat het dorp ontwricht raakt. Met een wisselwoning in je eigen dorp kunnen de kinderen bijvoorbeeld gewoon naar school.''

De locatie voor de wisselwoningen ligt zo goed als vast. Postma: ,,We hebben naar een aantal locaties gekeken en wat ons betreft is dit dé locatie. De NCG en de boer moeten het uiteindelijk eens worden, maar ik heb begrepen dat er een mondelinge overeenkomst ligt''. 

 

Digitale dorpskaarten voor inspecties

Open hier het addendum en bekijk vanaf pagina 20 de dorpskaarten voor de inspecties.

 

Derde editie Moi in de brievenbus

Ten Boer, 4 december 2017

Moi nummer 3De derde editie van Moi, onze gemeentekrant met alles over de aardbevingen en de  versterkingsoperatie, is verschenen en huis-aan-huis in onze gemeente bezorgd.

In dit nummer een interview met onze nieuwe burgemeester Frank de Vries: ,,Alle Nederlanders, inclusief de Groningers, hebben geprofiteerd van het aardgas. Dat wíj nu met de gebakken persen zitten, ontslaat de rest van het land niet van de verantwoordelijkheid om de problemen mee te helpen oplossen''. 

Verder een verhaal over de inspecties in Ten Post, waarin Vadan de Bruijn vertelt over de onzekerheid onder de dorpsbewoners. Ook zijn we bij de informatieavond voor bewoners aan de Fazanthof geweest. Zij kregen van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders te horen dat het advies voor hun woningen luidt: slopen en nieuw bouwen.

Download hier de krant.  

 

Extra geld voor versterkingsoperatie

Ten Boer, 8 november 2017

Gemeente Ten Boer heeft haar huishoudboekje op orde en kan hierdoor wat extra geld uitgeven. Naast extra geld voor wegen legt de gemeente een spaarpot aan voor de versterkingsoperatie.

Het college voorziet dat de versterkingsoperatie van Nationaal Coördinator Groningen de komende jaren een forse impact zal hebben op de dorpen. Wethouder Annie Postma zegt daarover: ,,Met wat we nu weten kun je zien aankomen dat er veel woningen behoorlijk versterkt moeten worden. Nu liggen er plannen voor Ten Post en de Fazanthof in Ten Boer. Het ligt in de verwachting dat de versterkingsoperatie voor een groot deel van onze gemeente gaat gelden. Dit betekent dat hele dorpen mogelijk op de kop gaan en wij dus van alles kunnen doen in de openbare ruimte. Hier is geld voor nodig, veel geld. Dus zetten we voor de zekerheid hiervoor alvast een flink bedrag opzij. Zo heeft de nieuwe gemeente straks een spaarpot waaruit de herinrichting van de openbare ruimte betaalt kan worden.’’ In totaal stort de gemeente 400 duizend euro in deze spaarpot.

 

Versterkingsoperatie loopt vertraging op

Ten Boer, 13 oktober 2017

Hans Alders NCG,,CVW heeft mij laten weten meer tijd nodig te hebben voor het berekenen van het versterkingsadvies voor uw woning.’’ Een brief met deze boodschap heeft Nationaal Coördinator Hans Alders deze week gestuurd aan bewoners van woningen die eind 2016 en in 2017 geïnspecteerd zijn. 

Na een inspectie duurt het normaal gesproken zes maanden om een versterkingsadvies klaar te hebben. Deze termijn wordt niet gehaald en Hans Alders legt in de brief uit waarom. ,,Meer tijd is nodig omdat specialisten verschillende standpunten hebben over het versterken van vloeren, funderingen en de ondergrond. Hierover moet duidelijkheid komen. Ook zijn er op dit moment te weinig specialisten om te berekenen of versterking van uw (huur)woning nodig is’’, aldus de Nationaal Coördinator Groningen in de brief.

Vertraging

Doordat CVW meer tijd nodig heeft, loopt het huidige versterkingsprogramma vertraging op. In de brief vertelt Hans Alders er alles alles aan te doen om iedereen zo snel mogelijk te laten weten of de (huur)woning versterkt moet worden. Dit wordt echter niet eerder dan 2018. 

Wél versterkingsadvies

Huishoudens van wie de woning in 2016 geïnspecteerd is ontvangen tussen 1 november en 22 december wél een versterkingsadvies voor hun woning. Ook dit versterkingsadvies verschijnt ruim na de afgesproken tijd van zes maanden. Bovendien krijgen ze vanaf 1 november een uitnodiging van het Versterkingspunt om het advies te bespreken. 

800 huishoudens

In totaal zijn ruim 800 huishoudens en 49 ondernemers in onze gemeente deze week per brief geïnformeerd over de vertraging. NCG belooft in de brief te onderzoeken hoe vertraging in de toekomst kan worden voorkomen. Er wordt onder andere gekeken naar de werkwijze en het inzetten van specialisten. 

Brieven

Klik op onderstaande linkjes om de brieven te lezen.

Brief aan huishoudens inspectie 2016

Brief aan huishoudens inspecties eind 2016 en 2017

Brief aan ondernemers                                                                                                  Foto Jos Schuurman

 

Regeerakkoord gepresenteerd; ,,Nu doorpakken!''

Ten Boer, 10 oktober 2017

Regeerakkoord gepresenteerdDe gaswinning in Groningen moet verder teruggebracht. Er komt een uitkoopregeling voor iedereen die het gaswinningsgebied wil verlaten en de schadeafwikkeling van de bewoners moet niet meer door de NAM gedaan worden. Deze belofte deed de Tweede Kamer voor de verkiezingen in maart. Dinsdag 10 oktober heeft het derde kabinet Rutte haar regeerakkoord gepresenteerd. Is de wens van de Tweede Kamer gehoord?

We zijn er nog niet

Groningen is volgens Commissaris van de Koning René Paas blij dat in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord veel aandacht is voor de gevolgen van de gaswinning. Zowel in de inhoud als de omvang van de tekst nemen de schrijvers van het regeerakkoord de problematiek serieus. Het regeerakkoord stelt de veiligheid voorop en Groningers centraal. Daarbij worden schadeafhandeling en versterking onafhankelijk van de NAM en wordt geïnvesteerd in de toekomst van Groningen. Paas: ,,Dat zijn belangrijke stappen vooruit, maar we zijn er nog niet.’’ 

Doorpakken

Daarom wil Groningen zo snel mogelijk met de nieuwe minister om de tafel over de uitwerking van het regeerakkoord. Volgens Paas willen de gemeenten en de provincie voortvarend aan de slag. ,,Nu moeten we doorpakken.’’ Paas heeft vandaag namens de provincie Groningen en de aardbevingsgemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Loppersum, Menterwolde, Slochteren, Ten Boer en Winsum gereageerd op het regeerakkoord.  

Veiligheid voorop

'Veiligheid staat voorop’, staat in het regeerakkoord. ,,Zo is het’’, reageert Paas. ,,Daarom wordt alles op alles gezet om de behoefte aan Gronings gas te verminderen. Maar dat resulteert in een wel heel bescheiden verlaging van het winningsniveau, in combinatie met een gelijkmatigere manier van winnen. Wij willen met de minister in gesprek of Nederland niet meer gas terug kan nemen en hoe de afbouw van het winningsniveau concreet gestalte krijgt.’’ De Groningse Commissaris van de Koning vindt veiligheid voor Groningers ,,niet afweegbaar, ook niet tegen leveringszekerheid’’.

Lees hier de volledige reactie van CdK René Paas.

 

Tweede editie Moi in de brievenbus 

Ten Boer, 5 oktober 2017

Moi nummer 2De komende dagen wordt de tweede editie van onze gemeentekrant Moi, met alles over aardbevingen, huis-aan-huis verspreid. Met dit keer een openhartig interview met twee bewonersbegeleiders. Dimitri Meerten (CVW) en Harma Marks (NCG) vertellen over hun werk en hoe ze de inwoners van onze gemeente begeleiden in het moeizame proces van inspecties en versterking.

Ook een interview met het hoofd van de 'rijdende rechters', arbiter Jenne van der Vinne. Hij vertelt wat de Arbiter Bodembeweging voor de gedupeerden kan beteken. 

Lees ten slotte een artikel waarin het verschil wordt uitgelegd tussen schade-afhandeling en versterken. Download hier de digitale versie van de krant.  

 

Nieuwe gemeentekrant over aardbevingen

Ten Boer, 16 juli 2017

Eerste nummer gemeentekrant MoiHoe beleeft u de inspecties? Voelt u zich gehoord door de vele instanties? En hoe kijkt u aan tegen de veiligheidsrisico's van de aardbevingen? Deze en andere persoonlijke verhalen staan in Moi, de gemeentekrant over alles wat met aardbevingen te maken heeft. Deze week verschijnt het eerste nummer, huis-aan-huis in onze gemeente verspreid.

In Moi geven we u als inwoner van onze gemeente de ruimte om uw ervaringen te delen over bijvoorbeeld de inspecties, schadeherstel of hoe u dagelijks omgaat met de angst voor aardbevingen. Dat doen we met reportages en interviews. Zo willen we u een stem geven die belangrijk is om gehoord te worden. 

 

Kabinet stemt in met nieuwe inspecties en versterking van woningen

Den Haag, 7 juli 2017

Addendum Op vrijdag 7 juli heeft het Kabinet ingestemd met een addendum (toevoeging) op het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021. In het addendum zijn nieuwe afspraken vastgelegd rondom een aantal onderwerpen, zoals de inspectie en versterking van woningen en andere gebouwen. De colleges van B&W van de twaalf gemeenten en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben tevens ingestemd met het addendum.

Kaart per dorp

Van elk dorp in onze gemeente waar de inspecties dit en volgend jaar plaatsvinden is een topografische kaart aan het addendum toegevoegd vanaf pagina 20. Op deze kaarten is per woning te zien wanneer de inspectie plaatsvindt of de versterking start.

 

NAM trekt zich terug uit schadeproces. Per 1 juli nieuwe procedure voor afhandeling schades

Groningen, 31 maart 2017

NAM trekt zich terugVanaf 31 maart 2017 trekt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zich terug uit het schadeproces. Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders onderhandelt op dit moment met de NAM over een nieuw en onafhankelijk schadeprotocol, zodat er vanaf 1 juli 'met een schone lei' gestart kan worden. Dit nieuwe schadeprotocol betekent dat kleine schades direct hersteld worden zonder nader onderzoek.

De komende maanden gaat NCG met de gemeenten in aardbevingsgebied en maatschappelijke partners een nieuw schadeproces uitwerken. Ook voor de randen van het Groninger gasveld komt er een betere manier van schadebeoordeling. Tot de komst van het nieuwe schadeprotocol worden nieuwe schademeldingen niet afgehandeld. Bewoners kunnen schade wel melden bij het Centrum Veilig Wonen. De schademelding wordt vanaf 1 juli volgens het nieuwe protocol af.

 

Nieuwsbrief over versterkingsmaatregelen Fazanthof verschenen

Ten Boer, 17 februari 2017


Nieuwsbrief FazanthofDe eerste nieuwsbrief over de versterkingsmaatregelen aan de woningen aan de Fazanthof in Ten Boer is verschenen. De Nieuwsbrief Fazanthof is een gezamenlijke uitgave van de Nationaal Coördinator Groningen en de gemeente Ten boer en bestemd voor de bewoners aan de Fazanthof.

In het eerste nummer staat een terugblik op de informatiebijeenkomst op 26 januari. Toen zijn de bewoners van de Fazanthof geïnformeerd over de stand van zaken van de uitgevoerde inspecties aan hun woning en mogelijke vervolgstappen. Het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) heeft laten zien welke inspecties gedaan zijn. De belangrijkste conclusie van de inspectie is dat de woningen voldoen aan het Bouwbesluit, maar niet voldoen aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 9998 – 2015). In deze richtlijn staat de norm beschreven voor een aardbevingsbestendige woning. Dit betekent dat de woningen versterkt moet worden.


Bewoners Fazanthof geïnformeerd over inspecties

Ten Boer, 26-01-2017

Inspectiepunten woningBewoners van de Fazanthof in Ten Boer zijn donderdagavond 26 januari geïnformeerd over de voorlopige uitslag van de inspecties die in hun woningen hebben plaatsgevonden. Dit gebeurde tijdens een avond voor genodigden op het gemeentehuis.

Medewerkers van de NCG en Centrum voor Veilig Wonen (CVW) hebben met foto's van de inspecties laten zien wat er precies geïnspecteerd is en welke mogelijke conclusies er getrokken kunnen worden. De voorlopige conclusie is dat de woningen voldoen aan het Bouwbesluit, maar niet voldoen aan de NPR-richtlijn voor aardbevingsbestendig wonen. Er is bovendien vastgesteld dat er nader onderzoek nodig is naar de staat van de funderingspalen. In een uitgebreide vragenronde uitten de bewoners hun zorgen over de veiligheid van hun woning. De aardbevingsdeskundigen legden uit dat er géén acuut gevaar is. ,,Als dat zo was, dan hadden we u al lang een andere woning aangeboden'', legde Frans Luijcks van het CVW uit. Afgesproken is dat de bewoners aan de Fazanthof maandelijks geïnformeerd worden over de stand van zaken.

 

 


Fazanthof

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook