Ten Boer


Bewoners Fazanthof Ten Boer gerustgesteld: plannen gaan door

Ten Boer, 24 april 2018

FazanthofHet is een hele geruststelling voor de eigenaren en bewoners van 31 woningen aan de Fazanthof in Ten Boer dat de versterkingsoperatie voor hun woningen doorgaat. Woensdag 25 april werden ze bijgepraat door burgemeester Frank de Vries over de recente uitspraken van minister Wiebes over de versterking

Inmiddels hebben de betrokken bewoners aan de Fazanthof ook een brief gekregen met de bevestiging dat de versterking van hun woningen doorgaat. De eerstvolgende stap is nu een definitieve keuze te maken uit een drietal aannemers. Afgesproken is om - nu 'de kogel door de kerk is ' - wat versnelling in het proces te maken.

 

Wisselwoningen aan Verlaatweg en Boersterweg

Ten Boer, 5 april 2018

Impressie wisselwoningenNationaal Coördinator Groningen (NCG) krijgt de opdracht om de locaties Verlaatweg en Boersterweg (Woldwijk) in Ten Boer verder te onderzoeken op geschiktheid voor de bouw van wisselwoningen. Dat heeft wethouder Annie Postma donderdagavond 5 april bekendgemaakt tijdens een speciale bijeenkomst in het Buurhoes in Ten Boer. De locatie Huijzer (grenzend aan de Fazanthof) is reservelocatie en komt in beeld als de eerste twee niet doorgaan. 

Tijdens de inloopbijeenkomst op 14 maart gaven bijna 300 inwoners op 269 formulieren hún voorkeurslocatie aan. Naast de 7 mogelijke locaties gekozen door de gemeente, meldden inwoners nog 5 alternatieve locaties. ,,Daaronder was de voor de hand liggende locatie aan de Stadsweg in Woldwijk’’, vertelt wethouder Annie Postma. ,,Veel mensen hebben deze locatie genoemd, omdat het AZC daar ook gepland was. Wij kunnen deze locatie niet aanwijzen, omdat afspraken tussen gemeente en Coöperatie Woldwijk plaatsing van wisselwoningen niet toelaat.’’ Twee locaties vallen af. Dit zijn de locatie bij het Ten Boerster bos en één van de twee langs de rand van het dorp bij de Fazanthof. De eigenaar liet weten toch niet te willen meewerken. 

Argumenten

Bij de beslissing heeft het college de argumenten van inwoners zwaar laten wegen. Postma: ,,De Verlaatweg en de Boersterweg zijn door de meeste mensen aangewezen als meest geschikt, maar vooral de aangedragen argumenten voor deze locaties hebben de doorslag gegeven. Zo is de Verlaatweg dichtbij het nieuw te bouwen kindcentrum, goed bereikbaar naar uitvalswegen, dichtbij openbaar vervoer en geeft het de minste overlast voor omwonenden’’. Dit laatste geldt vooral voor de Boersterweg. De wethouder vindt dan ook dat overlast voor omwonenden een belangrijk punt van afweging. ,,Niemand zit te wachten op wisselwoningen voor de deur. Er is nu eenmaal geen locatie dichtbij het dorp waar huidige inwoners niet op uitkijken. Omdat het om tijdelijke huisvesting gaat en veel inwoners van Ten Boer er waarschijnlijk korter of langer in zullen verblijven, krijg ik de indruk dat de meeste mensen deze keus wel begrijpen.’’   

Vervolg

De gemeente geeft NCG opdracht om de gekozen locaties nader te onderzoeken. Dit gebeurt in samenspraak met de gemeente. Daarna keurt NCG een locatie goed en maakt hiervoor een inrichtingsplan dat door de gemeente in procedure wordt genomen. Op dat moment hebben omwonenden de kans om te reageren op de concrete plannen. Wethouder Postma: ,,We streven er naar om wisselwoningen op meer dan één locatie te bouwen. Niet alleen om te voorkomen dat alle woningen op één plek komen, maar ook om de uitvoering van de versterkingsoperatie beter te faseren’’. Zoals de planning er nu ziet zijn de bewoners van de Fazanthof de eersten die gebruik zullen gaan maken van de wisselwoningen.

Download hier de presentatie over de bekendmaking van de locaties voor wisselwoningen in Ten Boer.

 

Nieuwsbrief over versterkingsmaatregelen Fazanthof verschenen

Ten Boer, 17 februari 2017

Nieuwsbrief FazanthofDe eerste nieuwsbrief over de versterkingsmaatregelen aan de woningen aan de Fazanthof in Ten Boer is verschenen. De Nieuwsbrief Fazanthof is een gezamenlijke uitgave van de Nationaal Coördinator Groningen en de gemeente Ten boer en bestemd voor de bewoners aan de Fazanthof.

In het eerste nummer staat een terugblik op de informatiebijeenkomst op 26 januari. Toen zijn de bewoners van de Fazanthof geïnformeerd over de stand van zaken van de uitgevoerde inspecties aan hun woning en mogelijke vervolgstappen. Het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) heeft laten zien welke inspecties gedaan zijn. De belangrijkste conclusie van de inspectie is dat de woningen voldoen aan het Bouwbesluit, maar niet voldoen aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 9998 – 2015). In deze richtlijn staat de norm beschreven voor een aardbevingsbestendige woning. Dit betekent dat de woningen versterkt moet worden.

 

Bewoners Fazanthof geïnformeerd over inspecties

Ten Boer, 26-01-2017

Inspectiepunten woningBewoners van de Fazanthof in Ten Boer zijn donderdagavond 26 januari geïnformeerd over de voorlopige uitslag van de inspecties die in hun woningen hebben plaatsgevonden. Dit gebeurde tijdens een avond voor genodigden op het gemeentehuis.

Medewerkers van de NCG en Centrum voor Veilig Wonen (CVW) hebben met foto's van de inspecties laten zien wat er precies geïnspecteerd is en welke mogelijke conclusies er getrokken kunnen worden. De voorlopige conclusie is dat de woningen voldoen aan het Bouwbesluit, maar niet voldoen aan de NPR-richtlijnvoor aardbevingsbestendig wonen. Er is bovendien vastgesteld dat er nader onderzoek nodig is naar de staat van de funderingspalen. In een uitgebreide vragenronde uitten de bewoners hun zorgen over de veiligheid van hun woning. De aardbevingsdeskundigen legden uit dat er géén acuut gevaar is. ,,Als dat zo was, dan hadden we u al lang een andere woning aangeboden'', legde Frans Luijcks van het CVW uit. Afgesproken is dat de bewoners aan de Fazanthof maandelijks geïnformeerd worden over de stand van zaken.


Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook