Agenda raadscommissie 11 april 2018

 

Mede namens uw voorzitter nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie van de gemeente Ten Boer.

Tijdstip:           woensdag 11 april 2018 om 20.00 uur
Plaats:            raadszaal van het gemeentehuis te Ten Boer

AGENDA

 1.  Opening en vaststelling agenda
 2.  Kort verslag van de raadscommissie van 15 maart 2018 
 3.  Jeugdzorg
  U wordt geïnformeerd over de actuele stand van zaken rond onder meer budget,RIGG, sturing en lokaal sociaal team.
 4.  Presentatie inkoopbeleid
  De heer Jesse van der Laan (*Unit) zal u aan de hand van een korte presentatie informeren. Een brief daarover krijgt u nog voor de vergadering.
 5.  Presentatie “Gebiedsgericht werken” door gebiedsmanager Dirk Jasper Keegstra
 6.  Rondvraag
 7.  Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

Roelof Bosma, griffier

 Inspreken?

Wilt u van de gelegenheid gebruik maken op deze avond uw mening kenbaar te maken over dit onderwerp, meldt u zich dan tijdig bij de griffier, de heer Roelof Bosma via e-mailadres r.bosma@tenboer.nl of telefoonnummer (050) 302 88 16 of via het secretariaat secretariaat@tenboer.nl / tel: (050) 302 88 11.

 

 

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • Ma 09.00 tot 12.00 uur
 • Ma 14.00 tot 18.00 uur
 • Do 09.00 tot 12.00 uur
 • Overige dagen: Gemeente Groningen

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook