180613 Agenda raadscommissie 13 juni 2018

Mede namens uw voorzitter nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie van de gemeente Ten Boer.

Woensdaq 13 juni 2018 om 20.00 uur

Raadszaal van het gemeentehuis te Ten Boer

AGENDA.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Kort verslag van de raadscommissie van 16 mei 2018
 3. Jaarrapportage 2017, Regiopolitie Ommelanden Noord, Rapportage Slachtofferhulp 2017 en Informatie Discriminatie Meldpunt Groningen 2017. ( dit agendapunt is op verzoek van de raad geagendeerd)
 4. Actuele informatie gasdossier, w.o versterkingsprogramma
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Roelof Bosma, griffier

Inspreken?

Wilt u van de gelegenheid gebruik maken op deze avond uw mening kenbaar te maken over een onderwerp, meldt u zich dan tijdig bij de griffier, de heer Roelof Bosma via e-mailadres r.bosma@tenboer.nl of telefoonnummer (050) 302 88 16 of via het secretariaat secretariaat@tenboer.nl/tel: (050) 302 88 11.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • Ma 09.00 tot 12.00 uur
 • Ma 14.00 tot 18.00 uur
 • Do 09.00 tot 12.00 uur
 • Overige dagen: Gemeente Groningen

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook