Agenda raadscommissie 10 oktober 2018

Mede namens uw voorzitter nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie van de gemeente Ten Boer.

Tijdstip:            woensdag 10 oktober  2018 om 19.00 uur

Plaats:             raadszaal van het gemeentehuis te Ten Boer

AGENDA.

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Kort verslag van de raadscommissie van 13 juni 2018

 3. Vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum Ten Boer.
  Voorstel  is om in te stemmen met het raadsvoorstel, dat ter besluitvorming in de raad van 31 oktober a.s. voorligt. De indieners van zienswijzen worden uitsluitend in de commissie in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven.
 4. Vaststelling bestemmingsplan Gebouwd erfgoed en parkeren;

Voorstel  is om in te stemmen met het raadsvoorstel, dat ter besluitvorming in de raad van 31 oktober a.s. voorligt. De indieners van zienswijzen worden uitsluitend in de commissie in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven.
Staat van wijzigingen
Zienswijzenverslag
Deelkaarten

Beoordeling zienswijzen

5. Presentatie windenergie

6. Koersdocument Next-city Ten Boer

7. Programma gebiedsgericht werken

8. Project afronding uitvoering van de visie  Koopmansplein in de afgelopen jaren

9. Presentatie project snel internet

10. Rondvraag

11. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Roelof Bosma, griffier.

Inspreken? U kunt zich aanmelden bij de heer Roelof Bosma, raadsgriffier r.bosma@tenboer.nl  050-3028816 of secretariaat 050-3028811

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook