Agenda raadscommissie 15 maart 2018

Mede namens uw voorzitter nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie van Ten Boer.

Tijdstip:           donderdag 15 maart 2018 om 20.00 uur
Plaats:            raadzaal van het gemeentehuis te Ten Boer

AGENDA

 1.  Opening, vaststelling agenda en inventariseren insprekers
 2.  Verslag raadscommissie 14 februari 2018
 3.  Toelichting (ter vergadering) op aanpak gemeentelijke monumenten
 4.  Ontwikkelingen gasdossier / versterking (toelichting ter vergadering)                   
 5.  Rondvraag
 6.  Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

namens de voorzitter:
Roelof Bosma, griffier.

  Inspreken?

Wilt u van de gelegenheid gebruik maken op deze avond uw mening kenbaar te maken over een onderwerp op de agenda? Meldt u zich dan tijdig bij de griffier,de heer Roelof Bosma, e-mail: r.bosma@tenboer.nl, tel: (050) 302 88 16.

 

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook