Rekenkamercommissie

Wat doet de rekenkamercommissie?

Sinds maart 2006 heeft de gemeente een rekenkamercommissie. Deze commissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Zij verricht onderzoek naar met name de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid en rapporteert daarover aan de raad.

De commissie bestaat uit vijf leden: drie externe leden en twee raadsleden.
Op dit moment is de commissie als volgt samengesteld:
Externe leden:
voorzitter: de heer T.G. van der Zee wonend in Groningen;
de heer G. Medendorp, wonend in Ten Boer en mw M. Boedeltje, wonende in Rolde;

Raadsleden: de heer J.A. Joling en de heer R.F. Staijen.
Ambtelijk secretaris is de loco-griffier, de heer R.S. Bosma.
De rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt, maar doet dat wel in nauw overleg met de raad. De commissie heeft een bescheiden budget en doet ongeveer één onderzoek per jaar.
Ieder jaar stelt de commissie een onderzoeksprogramma op, dat aan de raad wordt aangeboden.

Onderzoeken

Het onderzoek naar het gebruik en de kwaliteit van de voetbalvelden in de gemeente Ten Boer is onlangs gepubliceerd.

Rapporten

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook