Huwelijk / Geregistreerd Partnerschap

Om met uw partner te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, moet u eerst bij de gemeente een aantal zaken regelen.

Melding en huwelijk/geregistreerd partnerschap

U moet eerst een melding (voorheen ondertrouw/aangifte geregistreerd partnerschap) doen voordat u kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap kunt aangaan. Dit noemen wij de melding van voorgenomen huwelijk of partnerschap. Voor de melding dient u een afspraak te maken met de afdeling burgerzaken, telefoonnummer 050 – 302 8888.

Wanneer doet u de melding?

Tussen de melding en de geregistreerd partnerschapsdatum/huwelijksdatum moet minimaal 14 dagen zitten.
Wij vragen u om tenminste 1 maand voor de datum van het huwelijk/geregistreerd partnerschap aangifte te doen. Zo is er voldoende tijd om alle voorbereidingen goed te laten verlopen.

Geldigheid melding

De melding is een jaar geldig.

Waar kunt u de melding doen?

Wij adviseren de melding te doen in de gemeente waar u gaat trouwen.

Huwelijksdatum

Een datum voor uw huwelijk/geregistreerd partnerschap kan pas worden vastgelegd ten tijde of na de melding.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs.
 • Kopie legitimatiebewijzen getuigen. Dit zijn minimaal twee en maximaal vier getuigen (in totaal).
 • Naam ambtenaar burgerlijke stand. U kunt uw voorkeur voor een ambtenaar burgerlijke stand bij ons kenbaar maken. Wij gaan contact opnemen met de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • De kosten voor uw huwelijk/geregistreerd partnerschap betaalt u tijdens de afspraak van de melding.

 

Getuigen
Een huwelijk of partnerschapsregistratie moet plaatsvinden in het bijzijn van getuigen. Ieder paar kan er minimaal twee en maximaal vier aanwijzen. Getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn. De medewerker van de burgerlijke stand heeft van elke getuige een kopie van het paspoort of identiteitskaart nodig. Deze kopieën moeten ingeleverd worden bij de melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Naamgebruik

Uw achternaam wijzigt niet door een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Wel is het mogelijk de naam van uw partner te gebruiken. Dit kunt u schriftelijk vastleggen bij de gemeente.

Wilt u trouwen op huwelijkse voorwaarden of een geregistreerd partnerschap aangaan met partnerschapsvoorwaarden? Dan moet u van tevoren contact opnemen met een notaris. Doet u dat niet, dan trouwt/partnert u in gemeenschap van goederen.

In de brochure  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/trouwen-samenlevingscontract-en-geregistreerd-partnerschap van het Ministerie van Justitie leest u meer over de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende samenlevingsvormen.

Om in Nederland te kunnen trouwen of uw partnerschap te kunnen laten registreren, moet u minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent beiden 18 jaar of ouder;
 • u bent beiden ongehuwd;
 • één van u beiden woont in Nederland.

 

Inlichtingen

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot de afdeling burgerzaken,

telefoon 050-3028888. De openingstijden zijn als volgt:

elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en maandagmiddag van 14.00 – 18.00 uur.

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

e-mail: gemeente@tenboer.nl

Huwelijkse voorwaarden

Wanneer het huwelijk of geregistreerd partnerschap is voltrokken, bestaat tussen de echtgenoten van rechtswege een beperkte gemeenschap van goederen. U kunt hiervan afwijken en kiezen voor huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Deze kunt u laten opmaken door een notaris. Beperkte gemeenschap van goederen houdt in dat alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u samen waren en de toekomstige bezittingen en schulden binnen de gemeenschap van goederen vallen. Erfenissen, schenkingen en bezittingen en schulden die vóór het huwelijk van u alleen waren vallen buiten de huwelijksgemeenschap.

Trouwlocaties en ambtenaren van de burgerlijke stand

Tijdens de melding regelt u ook:

Kosten

Genoemde prijzen zijn geldig in 2018:

Omzetting Huwelijk/Geregistreerd partnerschap € 36,85
Gemeentehuis
maandagochtend van 9:00 - 12:00 uur gratis
maandagmiddag en dinsdag t/m vrijdag van 9:00 - 16:00 uur        € 286,70
zaterdag van 9:00 - 16:00 uur € 843,70
Kloosterkerk Thesinge en Ten Boer
dinsdag t/m vrijdag van 9:00 - 16:00 uur € 325,85
zaterdag van 9:00 - 16:00 uur € 884,40
extra bijdrage Stichting Oude Groninger Kerken € 150,00
De Nieuwe Werkplaats Woltersum
dinsdag t/m vrijdag van 9:00 - 16:00 uur € 325,85
zaterdag van 9:00 - 16:00 uur € 884,40

Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Tel: (050) 302 8888
e-mail: gemeente@tenboer.nl

 

Openingstijden loket Burgerzaken:
dagelijks van 9.00 - 12.00 uur en ma  van 14.00 - 18.00 uur

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook