Identiteitskaart aanvragen

Een Nederlandse identiteitskaart is een reisdocument dat geldig is in de meeste landen in Europa.

Welke landen?
Kijk hier als u wilt weten in welke landen de Nederlandse Identiteitskaart (NIK) te gebruiken is.

Ook is de Nederlandse identiteitskaart een legitimatiebewijs.

Voor wie
Heeft u de Nederlandse nationaliteit en bent u 12 jaar of ouder dan kunt u zelfstandig een identiteitskaart aanvragen. Kinderen tot 12 jaar hebben schriftelijke toestemming nodig van degene die het gezag over hen hebben. Meestal zijn dit de ouders. U kunt hier een "Toestemmingsformulier reisdocument minderjarige" uitprinten.
Van de gezaghouder(s) moet bovendien een geldig legitimatiebewijs worden overgelegd. Voor het indienen van een aanvraag moet u ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP) van gemeente Ten Boer.

Hoe
Een nieuwe Nederlandse identiteitskaart moet u persoonlijk aanvragen. Daarvoor dient u het volgende mee te nemen:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • een recente pasfoto in kleur. Let op: sinds 26 augustus 2006 moet de pasfoto aan andere eisen voldoen! 
 • alle op uw naam gestelde reisdocumenten

U krijgt de identiteitskaart niet direct mee. Na 5 werkdagen kunt u het ophalen.

Bijschrijving kinderen niet mogelijk!

Vermissing
Meld de vermissing zo snel mogelijk bij de gemeente. U komt hiervoor persoonlijk langs en u hoeft niet naar de politie. U kunt ook meteen een nieuw identiteitsbewijs aanvragen.

Spoedprocedure
Voor de Nederlandse Identiteitskaart kunt u beroep doen op de spoedprocedure. In die gevallen kunt u uw reisdocument in de regel de eerstvolgende werkdag ophalen bij het loket Burgerzaken, mits u de aanvraag indient voor 12:00 uur.
Aan een spoedprocedure zijn extra kosten verbonden.

Identificatieplicht
Vanaf 1 januari 2005 moet iedereen van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs laten zien als de politie of een toezichthouder daar om vraagt. Dat staat in de Wet op de identificatieplicht (WID). 

U kunt zich identificeren met een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Dat kan niet met allerlei andere pasjes zoals een bankpas, openbaar vervoerkaart etc.

Meer informatie over de identificatieplicht vindt u in de brochure Identificatieplicht (bron: ministerie van justitie).

Met ingang van maandag 20 januari 2014 worden er geen vingerafdrukken meer opgenomen bij de aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart.

Kosten (prijzen 2018)
€ 51,05
€ 29,05 (jonger dan 18 jaar)

Klik hier voor informatie over het paspoort.

Contact

Gemeente Ten Boer
Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 7, 9790 AA Ten Boer

Tel: (050)  302 8888
Fax: (050) 302 1700

e-mail: gemeente@tenboer.nl

 

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook