Afschrift Burgerlijke Stand

Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een volledige weergave van de door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte akte. De akte bevat ook de (kantmeldingen en) latere vermeldingen die volgens wettelijk voorschrift aan de akte zijn toegevoegd.

Aanvragen

Voor de aanvraag van een afschrift moet u naar het loket in Ten Boer komen. Online aanvragen is tot 1 januari 2019 niet mogelijk i.v.m. de digitale voorbereiding op de herindeling bij de gemeente Groningen.

Meenemen

 • Aan de balie van burgerzaken: een geldig identiteitsbewijs.
Loket Ten Boer
Hendrik Westerstraat 24
Op werkdagen geopend van 9.00 - 12.00 uur en maandag van 14.00 - 18.00 uur.

Over het product

Het afschrift bevat de verklaring dat de daarin opgenomen gegevens overeenstemmen met het origineel. Het heeft dezelfde bewijskracht als de originele akte.

U kunt afschriften aanvragen van:

 • Een geboorteakte
 • Een akte uit huwelijks- of partnerschapsregister
 • Een echtscheidingsakte, of akte ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Een overlijdensakte
 • Basisregistratie personen (BRP).

Wat zijn de voorwaarden?
Het verzoek om afgifte van een afschrift moet gaan over een bepaald persoon of bepaalde personen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u niet kunt vragen om afschriften van alle op een bepaalde dag opgemaakte geboorteakten. U moet namelijk in ieder geval de naam of namen noemen van de persoon of personen van wie u een afschrift wenst te hebben. 

De gemeente verstrekt slechts in bepaalde gevallen een afschrift van een geboorte-, huwelijksakte, akte van partnerschapsregistratie, overlijdens-, erkenningsakte en akte van ontkenning/erkenning. Dat gebeurt alleen als u bij de aanvraag aantoont dat u een gerechtvaardigd belang heeft.

Wanneer heeft u een gerechtvaardigd belang?
In één van de volgende situaties heeft u een gerechtvaardigd belang:

 • U bent een persoon over wie de akte gaat;
 • U bent een gemachtigde van deze personen;
 • U bent bloedverwant in de lijn;
 • U bent de erfgenaam/erfgename;
 • U bent de echtgenoot of echtgenote;
 • U bent de geregistreerde partner

Kosten

€ 13,20

Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Tel: (050) 302 8888
e-mail: gemeente@tenboer.nl

 

Openingstijden loket Burgerzaken:
dagelijks van 9.00 - 12.00 uur en ma  van 14.00 - 18.00 uur

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook