Verhuizen binnen en naar de gemeente

Wanneer u binnen of naar de gemeente Ten Boer gaat verhuizen, dan moet u deze adreswijziging tussen 4 weken vóór en 5 dagen ná de daadwerkelijke verhuizing doorgeven bij het loket Burgerzaken.

Naar het loket

Voor het doorgeven van een verhuizing kunt u naar het loket in Ten Boer komen. Online aanvragen is tot 1 januari 2019 niet mogelijk i.v.m. de digitale voorbereiding op de herindeling bij de gemeente Groningen.

Let op: De adreswijziging wordt verwerkt op of na datum verhuizing.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs
Loket Ten Boer
Hendrik Westerstraat 24
Op werkdagen geopend van 9.00 - 12.00 uur en maandag van 14.00 - 18.00 uur.

Schriftelijk doorgeven

Als u schriftelijk aangifte van uw verhuizing doet, stuur dan een adreswijziging of TPG verhuisbericht naar afdeling Burgerzaken.

voorzien van:

 • Datum van verhuizing
 • Uw personalia
 • Het oude en het nieuwe adres
 • Namen van personen die eventueel meeverhuizen
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Handtekening.

Het is wenselijk een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aangever mee te sturen.

Meer informatie

Datum van adreswijziging
De datum waarop u daadwerkelijk bent verhuisd of gaat verhuizen wordt in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen. Voorwaarde daarvoor is dat u binnen de wettelijke termijn aangifte van adreswijziging hebt gedaan. Doet u niet binnen de wettelijk termijn aangifte dan wordt  de datum waarop uw aangifte door de gemeente Ten Boer is ontvangen als datum van uw adreswijziging geregistreerd.

LET OP! Het kan maximaal vijf werkdagen duren voordat de gemeente Ten Boer uw gegevens van uw vorige woongemeente heeft ontvangen. U bent dus niet direct ingeschreven op de dag van uw verhuizing.

Immigratie, verhuizing naar Nederland
Komt u vanuit het buitenland en blijft u het komende half jaar tenminste vier maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen vijf dagen ná aanvang van het verblijf laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP).
Verblijft u het komende half jaar korter dan vier maanden in Nederland, maar u heeft wel een relatie met de Nederlandse overheid, dan moet u worden ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Niet-ingezetenen zijn mensen die niet in Nederland wonen, zoals grensarbeiders, buitenlandse studenten en 'pensionado's'. De RNI is onderdeel van de basisregistratie personen (BRP).
Inschrijven in de RNI kan niet in de gemeente Ten Boer, maar alleen in daar voor aangewezen gemeenten zoals o.a. de gemeente Groningen.
NB: Wanneer u vanuit het buitenland naar Nederland verhuist, dient u persoonlijk langs te komen.
Het in persoon aan de balie verschijnen geldt voor ieder persoon, die mee naar Nederland verhuisd is.

Briefadres
Als inwoner van de gemeente Ten Boer staat u ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP). Hierin is ook uw adres opgenomen; gewoonlijk is dat uw woonadres.
Het kan zijn dat u geen woonadres hebt. Mogelijk komt u dan in aanmerking voor inschrijving op een briefadres.
Een briefadres is het BRP-adres van een ander, bijvoorbeeld een familielid of vriend, met wie u afspreekt dat u op dat adres uw post ontvangt. Deze persoon neemt daarbij de verplichting op zich om er voor zorgen dat u de voor u bestemde post ook persoonlijk ontvangt.

U komt in aanmerking voor een briefadres als u:

 • Geen vaste woon- of verblijfplaats heeft;
 • Naar redelijke verwachting gedurende een jaar niet langer dan twee derden van de tijd buiten Nederland verblijft en geen woonadres hebt; 
 • Woont in een door de minister aangewezen instelling voor gezondheidszorg, kinderbescherming of penitentie, dan wel een daarvoor door de gemeente aangewezen instelling.


Een briefadres is niet hetzelfde als een postbusnummer. Het is niet mogelijk een briefadres te hebben op een postbus.
Een briefadres kunt u nimmer schriftelijk doorgeven. Ingeval u op het houden van een briefadres bent aangewezen, dan dient u persoonlijk aan de balie van het loket Burgerzaken te verschijnen met:

 • Een toestemmingsbrief van de hoofdbewoner
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner
 • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf
 • Een verklaring waaruit blijkt waarom u op een briefadres ingeschreven wilt worden: middels formulier (bij de balie verkrijgbaar) ingevuld

Inschrijving op een postbusnummer is niet mogelijk!

Welkomstpakket voor nieuwe inwoners van de gemeente
Op het gemeentehuis kunt u als nieuwe inwoner van de gemeente Ten Boer een welkomstpakket halen.

N.B. U hebt het recht op geheimhouding van uw gegevens. Het formulier hiervoor kunt u aanvragen bij de Publieksbalie van de gemeente Ten Boer of digitaal invullen en opsturen.

Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Tel: (050) 302 8888
e-mail: gemeente@tenboer.nl

 

Openingstijden loket Burgerzaken:
dagelijks van 9.00 - 12.00 uur en ma  van 14.00 - 18.00 uur

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook