Leerplicht

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Sterker nog, ieder kind móet naar school.

In de Leerplichtwet staat dat ieder kind vanaf zijn vierde jaar tot en met het schooljaar waarin het zestien wordt, verplicht is naar school te gaan. Daarna moet een kind nog een jaar lang minimaal twee dagen per week naar school. Deze wet geldt voor alle inwoners van Nederland.

Wat u moet weten over de leerplicht
Als u een kind in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) heeft, moet u ervoor zorgen dat uw kind wordt ingeschreven op een basisschool. Ook moet u erop toezien dat uw kind de lessen bijwoont. Na de basisschool moet u ervoor zorgen dat uw kind ingeschreven staat op een school voor voortgezet onderwijs. Doet u dat niet, dan zult u daarop aangesproken worden. Elke gemeente, dus ook Ten Boer, heeft daarvoor leerplichtambtenaren in dienst. Zij zijn degenen die ervoor zorgen dat de Leerplichtwet ook nageleefd wordt. En zij kunnen ook maatregelen nemen. Staat uw kind niet bij een school ingeschreven of volgt het niet de lessen, en bent u er door hen op gewezen dat dat wel moet, dan kunnen ze proces-verbaal opmaken. In het uiterste geval kan de rechter u veroordelen.

Wanneer hoeft uw kind niet naar school?
Er zijn maar een paar redenen waarom uw kind mag thuisblijven. Als het ziek is bijvoorbeeld. U moet dit dan altijd melden aan de directeur van de school. Een ander geval is als u naar een belangrijke gebeurtenis moet, zoals een bruiloft of een begrafenis. Ook dat moet u melden bij de schooldirecteur. Die beoordeelt vervolgens of uw kind wel of niet mag verzuimen. Geeft de directeur geen toestemming en uw kind verzuimt toch, dan meldt hij dat bij de leerplichtambtenaar. Als het gaat om meer dan tien dagen verzuim binnen een schooljaar, heeft u trouwens ook nog de toestemming van de leerplichtambtenaar nodig.

Op vakantie buiten de schoolvakantie
Slechts in één geval mag u uw kind mee op vakantie nemen buiten de vastgestelde schoolvakanties: als u een beroep heeft, bijvoorbeeld in de horeca of de agrarische sector, waardoor u in die tijd niet weg kunt. U moet dit aanvragen bij de directeur van de school. Het kan maar één keer per jaar, en als het voor langer dan twee weken is, moet ook de leerplichtambtenaar weer toestemming geven.

Uw kind heeft een eigen verantwoordelijkheid
U zorgt voor de inschrijving op school. Uw kind is er echter vanaf twaalf jaar ook zelf verantwoordelijk voor dat het de lessen bijwoont. Zo staat het in de Leerplichtwet. Natuurlijk zult u daarop toezien, maar als uw kind niet naar school gaat, kan dat niet alleen gevolgen hebben voor uzelf, maar ook voor uw kind.

Wat gebeurt er als uw kind niet regelmatig naar school gaat?
Blijft uw kind zonder geldige reden drie dagen achter elkaar weg van school, dan geeft de schoolleiding dit door aan de leerplichtambtenaar. Ook als uw kind in een periode van vier weken zonder geldige reden drie dagen of meer van school wegblijft, geeft de schoolleiding dit door aan de leerplichtambtenaar. Die zal vervolgens contact met u opnemen om te horen waarom uw kind niet naar school gaat. Misschien voelt het zich niet thuis op deze school. Misschien is uw kind het slachtoffer van pesten, of misschien spijbelt het  zonder dat u het weet. Samen met u probeert de leerplichtambtenaar een oplossing te zoeken. Maar let wel: als uw kind blijft verzuimen, kan hij ook maatregelen nemen. In het ergste geval loopt u zelfs de kans dat u met justitie in aanraking komt. De leerplichtambtenaar kan namelijk proces-verbaal opmaken. Uw kind moet nu eenmaal naar school, dat is wettelijk verplicht. Voor een kind dat ouder is dan twaalf, kunnen de gevolgen voor zijn eigen rekening zijn! Ook uw kind kan een proces-verbaal krijgen. En daarmee heeft het een strafblad.

Tot slot
Mocht uw kind problemen hebben waardoor het niet meer naar school wil, praat daar dan over. Met de leraren en mentoren op school. Zij staan klaar om u te helpen. Mocht het toch niet lukken een oplossing te vinden, dan kunt u bij de leerplichtambtenaar terecht. Hij heeft tal van contacten met andere instellingen die u eventueel verder kunnen helpen als u er alleen niet meer uitkomt. Het gaat tenslotte om de toekomst van uw kind!

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook