Evenementvergunning aanvragen

Onder evenementen worden o.m. verstaan: optochten, optredens, fancy fair, kermis, intocht St. Nicolaas e.d. Voor het houden van een evenement in Ten Boer heeft u een evenementenvergunning nodig.

Aanvraagformulier Evenementenvergunning

Wanneer moet ik een vergunning aanvragen?

Wanneer u een evenement of festiviteit wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen door het aanvraagformulier evenementen en festiviteiten in te vullen. Voor een te organiseren evenement heeft u in elk geval vergunning nodig in de volgende gevallen:

 • Als het evenement voor publiek toegankelijk is.
 • Als het evenement niet voor publiek toegankelijk is (besloten), maar wordt gehouden op een locatie die normaal wel voor het publiek toegankelijk is (bv. een horecabedrijf).
 • Als een evenement in een tent, open lucht of bestaand gebouw wordt gehouden en indien die plaats daar normaal niet voor wordt gebruikt. Dit is van belang in verband met de brandveiligheid.
 • Als er verstrekking van alcoholische dranken buiten een horecabedrijf plaatsvindt Voor muziek of geluidsinstallatie, anders dan voor normaal en huiselijk gebruik.
 • Als plaatsing van een toiletwagen nodig is.
 • Als er verkeersmaatregelen moeten worden genomen om het evenement mogelijk te maken.

 
Controleer via de vragenlijst of u vergunningen nodig hebt of meldingen moet doen. 

Contact

Gemeente Ten Boer
Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Tel. (050) 302 8888
Bereikbaar: ma. 9.00-12.00 en 13.30 tot 18.00 uur; di t/m do 9.00-12.00 en van 13.30 tot 16.30 uur; vr 9.00-12.00 uur
Vanaf maandag 30 juli t/m donderdag 30 augustus 2018 zijn wij tot 15.30 uur telefonisch bereikbaar.

E-mail:  gemeente@tenboer.nl
Postbus 7, 9790 AA Ten Boer.

Bij onze klantcontacten houden wij ons aan de volgende regels. Wij vragen van u dat ook te doen.

Openingstijden gemeentehuis

 • Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en maandag van 14.00 - 18.00 uur
 • Inloopspreekuur De Deel: maandag 13:30 - 16:30 uur, woensdag en vrijdag 9:00 - 12:00 uur.
 • Loket Bouwen en Wonen: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op maandag tevens van 16.00 - 18.00 uur

Gebruik het contactformulier om een bericht naar de gemeente te versturen.

Calamiteitentelefoon
Tijdens kantooruren: (050) 367 1000 (tot 17.00 uur)
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de politie via tel: 0900-8844

Klachten en meldingen openbare ruimte
24 uur per dag via www.tenboer.nl of
Via de APP meldstad gemeente Groningen

Millenniumwerkgroep Ten Boer
Tel.: (050) 302 1366
www.millenniumtenboer.nl

Klachtenfunctionaris
De heer J.J. van Vliet. Hij behandelt klachten over gedragingen van bestuurders en ambtenaren.
Telefonisch spreekuur elke woensdag van 19.00 tot 20.30 uur.
Tel. (050) 301 1401
E-mail: klachtenfunctionaris@tenboer.nl
Niet tevreden over de afdoening? Neem dan contact op met de Ombudsman.

Ombudsman
Mevrouw M.H.H. Hermans, Postbus 20001, 9700 PB Groningen.
Tel. (050) 318 6568
E-mail: ombudsman@groningen.nl
Spreekuur in Ten Boer op afspraak.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook