Advertentie Noorderkrant 8 januari 2014

De advertentie in de krant

Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende verzoek om een vergunning is binnengekomen:
Speelautomaten
- Aanvraag speelautomaat, Molenweg 7, Thesinge (03-01-14)

Standplaatsen voor verkiezingen
- Middengedeelte tegenover C1000 Koopmansplein in de periode 15 t/m 18 maart 2014

Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie zijn/haar zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, waarop de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Datum van verzending staat tussen haakjes:

Standplaatsen voor verkiezingen
- Middengedeelte tegenover C1000 Koopmansplein in de periode 11 t/m 18 maart 2014 (30-12-13)

Verklaring geen bezwaar
- Opstijgen heteluchtballon, 2014 en 2015, vanaf gemeentegrond (6-01-14)

Geluid
- Ronde van Groningen, verschillende wegen door Ten Post en Ten Boer (6-01-14)
- Verkiezingen, 17 en 18 maart, verschillende wegen door gemeente Ten Boer (30-12-13)

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de boven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis te Ten Boer of  bij het Loket Bouwen en Wonen van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische zaken, Ged. Zuiderdiep 98 .

Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen - afhankelijk van de vergunning - bezwaar of beroep instellen in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Dat kan tot 6 weken na datum van verlening.

Terugblik jaarwisseling
Als gemeente Ten Boer kunnen we terugzien op een geslaagde jaarwisseling. Er zijn hoegenaamd geen vervelende incidenten geweest. En, hoewel het jammer blijft van het geld, we zijn niet ontevreden met het geringe schadebedrag aan gemeente-eigendommen van circa € 1.500,00.
We willen iedereen bedanken die aan het goede verloop van de jaarwisseling een steentje heeft bijgedragen. De professionals van wijkbeheer, politie en brandweer, de professionele horeca, maar zeker ook alle vrijwilligers die zich deze jaarwisseling hebben ingezet!
Vanuit het gemeentehuis: nogmaals een voorspoedig 2014 gewenst!

Vergadering raadscommissie
Woensdag 15 januari om 19.30 uur vergadert de raadscommissie. Tijdens deze informele bijeenkomst wordt de commissie geïnformeerd over de stand van zaken rond de uitvoering van het Sociaal Domein. De op stapel staande veranderingen zijn van belang voor alle inwoners van de gemeente.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

 

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook