140514 Advertentie Noorderkrant 14 mei 2014

De advertentie in de krant

Kent u iemand die een onderscheiding verdient?

Overal in Nederland, ook in de gemeente Ten Boer, zetten mensen zich in voor de samenleving. Vaak onopvallend en op de achtergrond. Maar deze mensen zouden best eens in het zonnetje gezet mogen worden. Kent u zo iemand en vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient?

De meest waardevolle waardering voor hem of haar is het toekennen van een Koninklijke onderscheiding of ‘lintje’. Iedereen mag zo’n lintje aanvragen. Ook buitenlanders of in het buitenland wonende Nederlanders kunnen worden voorgedragen.

Iemand kan een lintje verdienen als sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide. Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bv. het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur e.d. kunnen een lintje verdienen.

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding? Neem dan contact op met de heer Freek van der Ploeg in het gemeentehuis, tel. 3028812. Hij kan u meer vertellen over de gang van zaken. In het gemeentehuis zijn ook brochures beschikbaar. Voorstellen voor de Algemene Gelegenheid in 2015 moeten uiterlijk 1 augustus bij de gemeente binnen zijn.

Vergadering Wmo-adviesraad

Op maandag 19 mei  is er een openbare vergadering van de Wmo-adviesraad. Aanvang: 19.30 uur. Plaats: gemeentehuis (achteringang).

De Wmo-adviesraad adviseert aan de gemeente, gevraagd en ongevraagd, over alles wat met de Wet maatschappelijke ondersteuning te maken heeft.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter mevr. J. Alberts, tel. 3022137 of de secretaris mevr. B. Tamminga tel. 3023172, e-mail: T-Tamminga@hetnet.nl  


Aanvragen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende verzoek om een vergunning is binnengekomen:

Evenementen:

 • Rommelmarkt Sint Annen, 20 & 21 juni 2014, Molenpad Sint Annen

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar

In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Omgevingsvergunning:

 • Plaatsen ligboxenstal & dempen sloot, Lageweg 32 Thesinge (28-04-14)
 • Wijzigen functie naar praktijkruimte, Hendrik Westerstraat 17a Ten Boer (16-04-14)
 • Wijzigen kleur schilderwerk banken, orgel, wijzigen balustrade orgelgalerij, Dorpsweg 69 Garmerwolde (16-4-14)
 • Dempen sloot, Bovenrijgerweg 21 Thesinge (23-4-14)

Geluidsontheffing:

 • Haydn Jeugd Strijkorkest, 28 juni 2014 van 19:00 tot 23:00 uur, grasveld naast Kloosterkerk Ten Boer (11-4-2014)

Evenementenvergunning:

 • Jaarmarkt, 25 juni 2014, Koopmansplein Ten Boer (29-04-14)
 • Minimarathon, 25 augustus 2014, omgeving Ten Boer (29-04-14)
 • Triatlon, 30 augustus 2014, omgeving Ten Boer (29-04-14)

Standplaatsvergunning:

 • Veilig Verkeer Nederland, 12 juni 2014, Valckestraat Ten Boer (28-04-14)

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket Bouwen en Wonen is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur, op basis van vrije inloop en van 13.00 tot 17.00 uur op afspraak.

Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde vergunningen

 • Rijksweg 267, Winneweer: gedeeltelijk herstellen fundering

Sloopmeldingen

 • Wolddijk 7 te Ten Boer: slopen en asbestsanering

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook