Advertentie Noorderkrant 1 oktober 2014

De advertentie in de krant

Aanvragen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verzoeken om een vergunning zijn binnengekomen:

Evenementenvergunning:

 • Project NIX 29-11-14, Blinkerdlaan 12, Ten Boer (17-9-14)
 • Receptie huisarts Ensing 25-10-14, Dorpshuis Ten Boer (18-9-14)

Standplaatsvergunning:

 • Snackbar Dobma, Parkeerplaats Eestumerweg 11 Ten Post: elke zaterdag (15-9-14)
 • Bij Panos (Grieks eten), Koopmansplein Ten Boer elke woensdag (23-9-14)

Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

 

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar

In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Standplaatsvergunning:

Wereldarmoede, 17-10-14, Parkeerplaats Koopmansplein (18-9-14)

Omgevingsvergunning:

 • Plaatsing rookafvoerkanaal, Burg. Triezenbergstraat 35A Ten Boer ( 15-9-14)
 • Vellen 1 Esdoorn, Dorpsweg 46 Garmerwolde (16-9-14)
 • Vellen 1 boom, Oldersumerweg 15 Ten Post (19-9-14)
 • Verbreden bestaande uitrit, Joh. Rengersstraat 8 ( 25-9-14)

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket Bouwen en Wonen is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur, op basis van vrije inloop en van 13.00 tot 17.00 uur op afspraak.

Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

 

Omgevingsvergunningen

Tussen 11 en 25 september zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

 • Oldersumerweg 15 te Ten Post: vellen 1 boom
 • Boltweg 4A te Ten Boer: plaatsen dakkapel

Sloopmelding

 • Kollerijweg 60 te Woltersum: verwijderen asbest

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook