Advertentie Noorderkrant 12 november 2014

De advertentie in de krant

Onafhankelijke raadsman

Hebt u schade van aardbevingen als gevolg van gaswinning in het aardgasveld in Groningen en bent u niet tevreden over de afhandeling? Dan kunt u contact opnemen met het Centraal Meldpunt voor klachten over afhandeling van schadeclaims na aardbevingen.

Meer informatie kunt u vinden op www.onafhankelijkeraadsman.nl

De raadsman heeft een adviserende rol en staat nadrukkelijk boven de partijen. Daarnaast zal hij zich inzetten als vraagbaak, bemiddelaar en ‘ombudsman’ voor iedereen die zich benadeeld voelt. De raadsman kan aanbevelingen doen om uit de impasse te raken.

U kunt de raadsman als volgt bereiken:
Tel.(088) 223 44 55 (op maandag t/m donderdag van 8.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur)
Email: info@onafhankelijkeraadsman.nl 
Website:  www.onafhankelijkeraadsman.nl  
Postadres: Postbus 19, 9919 ZG  Loppersum.
In het gemeentehuis zijn folders beschikbaar over de Raadsman.

 

Strooibeleid seizoen 2014-2015

1. Gladheid (het betreft hier vnl. opvriezen) op doorgaande wegen. Er wordt in dit geval gestrooid op doorgaande wegen en busroutes volgens onderstaande routes en op genoemde tijden.

2. Gladheid door sneeuwval en ijzel op doorgaande wegen. Bij sneeuwval wordt geploegd en gelijktijdig gestrooid op de doorgaande wegen en busroutes volgens onderstaande routes en op genoemde tijden. Bij extreme omstandigheden met ijzel of sneeuwduinen wordt voorrang gegeven aan het begaanbaar houden van de doorgaande wegen en busroutes.

3.Gladheidbestrijding vanaf de wijkpost, bij belangrijke locaties. Vanaf de wijkpost Ten Boer wordt overdag tijdens kantooruren, bij sneeuwval of ijzel, de gladheid bestreden bij de belangrijkste locaties zoals het winkelgebied, gezondheidscentra, bushaltes, begraafplaats en oversteekplaatsen.

4.Gratis strooizout/zand voor de eigen stoep. Op de wijkpost Ten Boer is voor de inwoners van de gemeente in de winterperiode gratis strooizout/zand beschikbaar (10 liter) voor het strooien van de eigen stoep of die van buurtbewoners die dat zelf niet kunnen doen.

5. Afvalinzameling. Bij extreme gladheid kan de gemeente besluiten de GFT inzameling te laten vervallen en de restafvalinzameling (grijze container) te verplaatsen. In voorkomend geval vindt u de actuele informatie hierover op www.tenboer.nl

Op de onderstaande routes wordt de gladheid in principe 24 uur per dag bestreden. Het streven is er op gericht dat bij gewone gladheid de onderstaande routes om 8.00 uur zijn gestrooid. Ook bij sneeuwval en ijzel is dit het streven maar bij winterse omstandigheden met veel neerslag lukt dit niet altijd. Vanaf de wijkpost wordt de gladheid bij belangrijke locaties, alleen tijdens kantoren bestreden. Voor alle duidelijkheid tussen het uitrukken van de strooiploeg en het strooien van de laatste straat zit ca. 2 uur. Er is te allen tijde voorzichtigheid geboden bij (te verwachten) gladheid. Bij sneeuwval en ijzel kan het weer glad worden ook al is er gestrooid. Dus bij sneeuwval of ijzel wees voorzichtig.

Routes. Route 1 (Auto 1) Ten Boer:   Boltweg – Washuisterweg - Bouwerschapweg Woltersum:  Hoofdweg – Kollerijweg – Eemskanaal noordzijde Wittewierum:  Meedenweg – Bloemhofweg Ten Post:  Oldenhuisstraat – H. Veldmanstraat - Oldersumerweg - Rijksweg (van brug Ten Post tot brug Winneweer) Lellens:  Stadsweg – Hemerterweg – Borgweg Ten Boer:  Stadsweg - Emmerwolderweg – Blinkerdlaan – Fivelstraat-  Koopmansplein - Nijverheidsweg

Route 2 (Auto 2) Garmewolde:  Geweideweg – Grasdijkweg – Fledderbosweg – Oude Rijksweg- Dorpsweg - Lageweg Thesinge:  G.N. Schutterlaan – Molenweg – Bovenrijgerweg – Thesingerweg –     Schultingaweg Ten Boer: Meeuwstraat – Kievietstraat – Reigerstraat - Stadsweg – Groene zoom – Vijverweide – Reddingiusstraat - Wigboldstraat – Burg. Triezenbergstraat – A.H. Homanstraat – Redgerstraat –  H. Westerstraat

Tenslotte: De gemeente Loppersum strooit de Stadsweg Winneweer en een gedeelte van de Rijksweg. De provincie strooit de Gaykingastraat in Ten Boer, het fietspad Woldjerweg, de weg voor Amca, het Jaagpad in Ten Post en tenslotte de Hoofdweg in Sint Annen. De bruggen binnen de gemeente worden door omwonenden gestrooid. Op de overige nog niet genoemde fietspaden wordt niet gestrooid.

 

Vastgestelde verordeningen

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 oktober jl. de volgende verordeningen vastgesteld:

 • Verordeningen WMO-voorzieningen en de verordening Jeugdhulp.

Deze verordeningen hebben betrekking op de nieuwe zorgtaken die de gemeente vanaf 1 januari krijgt. Ze treden in werking op 1 januari 2015.

 • Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit

Artikel 22 maakt  het mogelijk dat bedrijfsafvalstoffen worden aangewezen die door de aangewezen inzamelaar van huishoudelijk afvalstoffen kunnen worden opgehaald. Artikel 34  noemt de toezichthouders die belast zijn met het toezicht op de naleving van de bepalingen in de Afvalstoffenverordening. Deze toezichthouders worden aangewezen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Burgemeester en wethouders hebben  op 7 oktober  het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening  2014 vastgesteld. In dit besluit worden inzamelaars van huishoudelijk afval  aangewezen en worden o.a. regels gesteld voor het aanbieden van afval aan inzamelaars. Deze besluiten treden in werking een dag na bekendmaking. Het collegebesluit en de raadsbesluiten liggen vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis en zijn tegen betaling van leges verkrijgbaar.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook