170215 Advertentie Noorderkrant 15 februari 2017

De advertentie in de krant

Familie Schutterstichting ondersteunt nog steeds activiteiten

De Schutterstichting bestaat 53 jaar . Ze beheert het legaat van Trientje Schutter (1872 -1961) en heeft vanaf de oprichting activiteiten op sociaal-cultureel gebied binnen de gemeente Ten Boer financiëel ondersteund. Ook het afgelopen jaar zijn een viertal subsidies verstrekt.

 • Aan Stichting Dorpshuis Woltersum werd een subsidie van 5000 euro verstrekt voor verbouw en renovatie van het Dorpshuis.
 • Het Hospice De Schutse in Appingedam heeft een bijdrage van 500 euro ontvangen als financiële ondersteuning bij het eerste lustrum. De Schutse biedt in haar pand vrijwillige palliatieve terminale zorg. Bij de oprichting, een aantal jaren terug, van deze prachtige voorziening heeft de Schutterstichting  een aanzienlijke financiële bijdrage geleverd. Hoewel De Schutse niet in de gemeente Ten Boer gevestigd is, was  een overweging, dat ook inwoners van de gemeente Ten Boer gebruik kunnen maken van deze voorziening.
 • Het Dorpshuis Ten Post ontving een subsidie van 1000 euro voor een multifunctioneel podium.
 • Dorpsbelangen Ten Boer ontving een subsidie van 250 euro voor het organiseren van de Indoor Kinder Speelmiddag.


Het subsidiebeleid van de Stichting

 • De Familie Schutterstichting ondersteunt sociale en culturele activiteiten en voorzieningen in de gemeente Ten Boer, met speciale aandacht voor activiteiten voor de oudere inwoners.
 • De subsidies zijn nooit structureel en kunnen dus niet in een jaarbegroting worden opgenomen. Voor activiteiten worden uitsluitend garantstellingen gegeven, die na een activiteit en na financiële verantwoording worden uitbetaald.
 • Voor aanvragen kan een formulier worden gedownload via de website Dorpsbelangentenboer.nl
 • Het Stichtingsbestuur beoordeelt de aanvragen. Ze komt onder andere daarvoor vier maal per jaar bijeen. In dat bestuur zitten altijd een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur (de wethouder van cultuur) en inwoners uit verschillende dorpen van de gemeente.
 • De gemeenteraad blijft op de achtergrond toezichthouder.


Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende verzoek om een vergunning is binnengekomen:

Standplaatsvergunning:

 • Bevolkingsonderzoek Noord, eind april t/m medio juni, parkeerterrein Sportlaan, Ten Boer (07-02-2017)


Sloopmelding
Correctie:

 • A.H. Homanstraat 14 t/m 30 Ten Boer: verwijderen asbest


Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Omgevingsvergunning:

 • Vervangen schoorsteen, Stadsweg 101, Ten Post (25-01-17)
 • Wijzigen bedrijfsvoering, houden meer dieren in bestaande stallen, Wolddijk 5, Lellens (31-01-2017)
 • Verbouwen dorpshuis, Oude Rijksweg 6, Garmerwolde (09-02-2017)
 • Vellen 1 boom (es), Oldersumerweg 7, Ten Post (16-01-2017)


Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook