170301 Advertentie Noorderkrant 1 maart 2017

De advertentie in de krant

Vooraankondiging compostdag
Zaterdag 25 maart

Toekomstvisie Koopmansplein
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de Toekomstvisie Koopmansplein.
Het Koopmansplein in Ten Boer is het winkelhart van de gemeente. Op dit moment zijn er aan het plein 3 leegstaande winkelpanden. Vanwege deze leegstand én het veranderend consumentengedrag is vorig jaar besloten om een toekomstvisie op te stellen voor het Koopmansplein. Deze visie is nu gereed.

Graag stellen we u in de gelegenheid om uiterlijk  donderdag 30 maart te reageren op deze visie. Uw eventuele opmerkingen kunt u richten aan burgemeester en wethouders of via de mail: gemeente@tenboer.nl

Na 30 maart worden alle reacties beoordeeld en zo nodig verwerkt in de toekomstvisie, waarna deze ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad.
De toekomstvisie Koopmansplein vindt u op onze website www.tenboer.nl U kunt het ook inzien in het gemeentehuis, tijdens de normale openingstijden.

Op donderdag 23 maart 2017 om 20 uur vindt in het Buurhoes aan de Gaykingastraat 17 een informatiebijeenkomst plaats en wordt de toekomstvisie toegelicht door de opsteller, de heer Erwin Mulder. U kunt tijdens deze bijeenkomst ook een reactie geven op de Toekomstvisie via een reactieformulier. Na de informatieavond kunt u, zoals ook in bovenstaande staat, schriftelijk of per mail reageren.

Omgevingsvergunningen

Tussen 10 en 24 februari zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

 • Diverse locaties te Ten Boer: direct vellen 5 bomen (kastanje)
 • Hendrik Westerstraat 26 te Ten Boer: plaatsen zonnepanelen  
 • Lageweg 12 te Garmerwolde: plaatsen schuur


Sloopmelding

 • Boersterweg 18 te Ten Boer: verwijderen asbest


Verlenging beslistermijn

 • Stadsweg 86, Winneweer: plaatsen schuur


Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verzoeken om een vergunning zijn binnengekomen:

Evenementenvergunning:

 • Back to the good old disco days, 15-4-17, B. Kuiperweg 11, Ten Post
 • Kermis Speelman, 05-04-17 t/m 08-04-17, Dorpsplein, Ten Boer


Kledinginzameling:
-    CliniClowns, 2018, gemeente Ten Boer
-    Fondsgehandicaptensport, 2018, gemeente Ten Boer
-    Het Nederlandse Rode Kruis, 2018, gemeente Ten Boer
-    Jantje Beton, 2018, gemeente Ten Boer
-    Make-a-Wish Nederland, 2018, gemeente Ten Boer
-    Orange Babies, 2018, gemeente Ten Boer
-    Ronald McDonald Kinderfonds, 2018, gemeente Ten Boer
-    Save the Children, 2018, gemeente Ten Boer
-    Stichting CIBO, 2018, gemeente Ten Boer
-    Stichting Kleding-Ophaal Voor Algemeen Medisch Onderzoek, 2018, gemeente Ten Boer
-    Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp, 2018, gemeente Ten Boer
-    Stichting Salvatoriaanse Hulpactie, 2018, gemeente Ten Boer
-    Sympany, 2018, gemeente Ten Boer
-    War Child, 2018, gemeente Ten Boer
-    Nierstichting, 2018, gemeente Ten Boer
-    Stichting Sociaal Medische Hulpverlening aan Oost-Europa, 2018, gemeente Ten Boer
-    Hartstichting, 2018, gemeente Ten Boer
-    Maag Lever Darm Stichting, 2018, gemeente Ten Boer
-    Zending over Grenzen, 2018, gemeente Ten Boer
-    VPGO, 2018, gemeente Ten Boer
-    Hersenstichting, 2018, gemeente Ten Boer

Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Omgevingsvergunning

 • Borgweg 1-23 Lellens: reconstrueren Borgweg
 • Riekele Prinsstraat Ten Boer: oprichten woning
 • Meedenweg sectie L nr. 214: aanleg uitweg
 • Rijksweg 55 te Ten Boer: wijzigen 2 schoorstenen
 • Stadsweg 15 te Ten Boer: verbreden bestaande uitweg en kappen 1 boom
 • Thesingerweg 8 te Thesinge: plaatsen 2 windturbines


Evenementenvergunning:

 • Najaars/Duurzaamheidsmarkt, 20-9-2017, Koopmansplein, Ten Boer (27-2-17)
 • Ronde van Groningen, 18-3-2017, route Sint Annen-Ten Boer-Ten Post (27-2-17)


Standplaatsvergunning:

 • Flyeren CDA, 7, 11 en 14 maart 2017, Koopmansplein, Ten Boer (15-2-17)
 • Oliebollenkraam, december 2017, Koopmansplein, Ten Boer (27-2-17)


Ontheffing:

 • Geluidsontheffing Rocknight, 25-02-17, Hoofdweg 2, Woltersum (15-2-17)

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook