170329 Advertentie Noorderkrant 29 maart 2017

De advertentie in de krant

Snoeihout inleveren
170329 Snoeihout fotoDe snoeihout-vrijdagen komen er weer aan.
Op de vrijdagen
•    31 maart
•    7 april en
•    21 april
kunt u snoeihout brengen naar het terrein van wijkbeheer aan de Boltweg 1 in Ten Boer. Voor meer informatie: raadpleeg uw afvalwijzer.
LET OP: in uw digitale afvalkalender stonden eerst andere data (7, 14 en 21 april). Omdat het op 14 april Goede Vrijdag is, zijn de data gewijzigd.

Omgevingsvergunningen
Tussen 10 en 22 maart zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

 • Eemskanaal NZ, tussen de RWZI en Eemskanaal NZ 4: ophogen en plaatsen stabiliteitsschermen noordelijke eemskanaaldijk, kadevak 2
 • Emmerwolderweg 17 te Ten Boer: plaatsen carport
 • Hoofdweg 11 te Sint Annen: herbouwen schuur tbv bed-and breakfast en multifunctionele ruimte


Sloopmeldingen

 • Rijksweg 291 te Winneweer: verwijderen ac-golfplaten en sloop
 • Stadsweg 22B te Ten Boer: verwijderen en afvoeren asbesthoudende toepassingen


Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verzoeken om een vergunning zijn binnengekomen:

Evenementenvergunning:

 • Avond Wandel vierdaagse, Ten Boer, 16-05-17 t/m 19-05-17


Kledinginzameling:

 • Het vergeten kind, 2018, gemeente Ten Boer
 • Stichting SOS, 2018, gemeente Ten Boer


Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Evenementenvergunning:

 • Koningsdag, 27 april 2017, Ten Boer (20-03-2017)

Omgevingsvergunning:

 • Plaatsen reclamezuil, Tammingastraat 26, Ten Post (20-03-2017)


Winkeltijdenwet:

 • Winkels in de plaats Ten Boer krijgen vrijstelling voor opening op de volgende zon- en feestdagen: 17-4, 5-6, 24-12, 26-12 en 31-12 van 12:00 – 17:00, allen in het jaar 2017 (21-03-17)


Deze besluiten liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

Acceptatie melding Activiteitenbesluit

 • Mts. G. en G. Havenga,Thesingerweg 8 9797 TG THESINGE

Reden van melding: veranderen van het bedrijf (plaatsing 2 kleine windmolens met een ashoogte van 15 m)

Informatie
Afd. VTH, tel. 14050 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook