Open brief van burgemeester Van de Nadort

Van de Nadort reageert op raadsmotie

Burgemeester André van de Nadort heeft de raad van Ten Boer een open brief gestuurd als reactie op het voornemen van de gemeenteraad een motie in te dienen waarin gepleit wordt voor een onafhankelijk instituut met doorzettingsmacht om de versterkingsoperatie in aardbevingsgebied uit te voeren.  

 

 

Ten Boer, 18 april 2017

Geachte leden van de raad van Ten Boer,

Ik voel dezelfde machteloosheid die achter de motie van uw raad zit. Ik ken de verhalen uit eerste hand van onze inwoners die slapeloze nachten hebben, zich voortdurend onveilig voelen, zich zorgen maken over hun kinderen en boos zijn op de overheid en de NAM.

De kritiek van u klopt. De versterkingsoperatie van de Nationaal Coördinator Groningen komt traag op gang. Het klopt ook dat onze inwoners nog steeds in onzekerheid zitten over de veiligheid van hun woning. Dit verdient geen schoonheidsprijs.

Toch doet de NCG goed werk. Zij voert inmiddels regie over alle partijen die met schadeherstel en het versterkingsprogramma te maken hebben. Er ligt een plan om de versterking in fasen aan te pakken. De eerste 1450 woningen zijn geïnspecteerd en de eerste 43 woningen zijn gesloopt en de nieuwbouw ervan is bijna klaar. Kan dit beter en sneller?

Jazeker. Het Rijk moet namelijk zijn verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren van een onafhankelijk instituut met eigen wettelijke bevoegdheden en voldoende middelen om te komen tot een ruimhartige schadeafhandeling gericht op de menselijke maat.

Ik roep daarom u als raad en mijn collega’s in de andere aardbevingsgemeenten op om vooral samen te blijven optrekken. Dit is het moment om schouder aan schouder op te trekken en alle instanties te blijven wijzen op hun verantwoordelijkheid. Laten we vooral een gezamenlijk signaal afgeven richting Den Haag en in het bijzonder aan de formateur mevrouw Schippers.

Bagatelliseer ik nu het signaal van uw raad? Absoluut niet! Ik voel dezelfde frustratie en bij tijd en wijle ook dezelfde boosheid en machteloosheid. We zijn gezamenlijk een traject ingegaan, dat zeker niet ideaal is, maar de tijd om een alternatief te ontwikkelen ontbreekt.

Let wel, niemand in ons land heeft ervaring met een operatie van deze omvang en deze intensiteit. Nergens ter wereld zijn woningen in aardbevingsgebied versterkt terwijl de inwoners gewoon wordt gevraagd om door te gaan met werken, leren en leven. Dát maakt onze situatie uniek en dat maakt dat we elkaar moeten blijven vasthouden. Ook als het tegenzit en ook als we eigenlijk vinden dat het beter moet.

Kortom, het Rijk zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen door de schadeafhandeling onafhankelijk van de NAM en ruimhartig, via de NCG te vergoeden. Daarnaast moet het Rijk zelf, en niet de NCG, dit zien te verhalen bij de NAM.

André van de Nadort, burgemeester gemeente Ten Boer

 

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook