170426 Advertentie Noorderkrant 26 april 2017

De advertentie in de krant

Dodenherdenking donderdag 4 mei
Op donderdag 4 mei a.s. wordt in Ten Boer de gemeentelijke dodenherdenking georganiseerd. Het volledige programma voor deze herdenking ziet er als volgt uit:

18.45 uur
Herdenkingsbijeenkomst in de Kloosterkerk. De toespraak wordt verzorgd door de burgemeester, de heer Van de Nadort. In zijn toespraak gaat de burgemeester in op de betekenis van de Europese Unie voor West-Europa.

De muzikale bijdrage wordt verzorgd door een saxofoonkwartet uit Winsum.

19.20 uur
Vertrek Stille Tocht vanaf het Hendrik Westerplein. Op de oorlogsgraven op de begraafplaats aan de Stadsweg worden bloemen gelegd. Bij de begraafplaats wordt het Canadees volkslied gespeeld.

19.50 uur
Herdenking bij het monument:
Koraalmuziek
2 minuten stilte, voorafgegaan door de 'Taptoe'
Na het volkslied worden er kransen gelegd door het gemeentebestuur, namens de bevolking door dorpsbelangen Thesinge en Lellens, door de veteranen in de gemeente en door Amnesty International. Daarna hebben kinderen de gelegenheid een bloem te leggen.

Lara van Warners, kinderdichter, draagt een gedicht voor.

U wordt aansluitend gevraagd deel te nemen aan de activiteit van Amnesty International. Ten slotte heeft u gelegenheid bloemen te leggen bij het monument.

Iedereen wordt uitgenodigd deel te nemen aan de herdenking.

Vlaginstructie
Op 4 mei wordt om 18.00 uur de nationale vlag halfstok gehangen. De vlag blijft halfstok tot zonsondergang. Bij zonsondergang wordt de vlag gestreken.
Op donderdag 5 mei hangt de vlag de gehele dag in top. Op beide dagen wordt de oranje wimpel niet gebruikt.

Ten Boer viert bevrijding


4 mei herdenken we in Ten Boer
5 mei vieren we in Noorddijk

Onze gemeente organiseert op vrijdag 5 mei , op verzoek van de Stichting Bevrijdingsbos, de 'bevrijdingsbijeenkomst' in de Stefanuskerk in Noorddijk. Omdat er maar weinig ruimte is in de kerk, is deze bijeenkomst niet openbaar. Wij hebben hiervoor een aantal mensen persoonlijk uitgenodigd.
Om 11.00 uur beginnen de festiviteiten op het plein in het Bevrijdingsbos. Hiervoor nodigen wij alle inwoners van onze gemeente van harte uit.
Het Politieorkest Noord-Nederland speelt. Er worden duiven gelost. Onze burgemeester plant een boom. De volksliederen van Canada en Nederland worden gespeeld.
Inwoners van onze gemeente worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Middagprogramma
In de middag is er een feestelijke activiteit in Ten Boer. Wij nodigen u, jou, alle inwoners van onze gemeente van harte uit hier bij aan te sluiten. Het programma voor de middag ziet er als volgt uit:
13.00 uur
Aanmelden hoeft niet, maar wie mee wil doen is van harte welkom. Kinderen en volwassenen vertrekken per fiets vanaf het Herepad in Ten Boer, via het nieuwe fietspad, naar Noorddijk. Een kwartiertje later kunnen inwoners van Thesinge en Garmerwolde aansluiten bij de kruising Lageweg-Stadsweg.
13.40 uur
Onder aanvoering van de fietsers vertrekt vanaf de kerk in Noorddijk een paard en wagen met een esdoorn naar Ten Boer. De esdoorn is het nationaal symbool van onze bevrijder Canada.
14.30 uur
De esdoorn wordt geplant in het Prinses Amaliapark bij het gemeentehuis. Iedereen kan meewerken aan het vullen van het plantgat.
15.00 uur
Afronding met het spelen en zingen van het Canadees volkslied en aansluitend opnieuw een hapje en drankje.
Het is 5 mei. We vieren onze bevrijding!

Gewijzigde openingstijden rondom feestdagen
Het gemeentehuis is op de volgende feestdagen gesloten:

 • Koningsdag, donderdag 27 april
 • Vrijdag na Koningsdag, 28 april
 • Bevrijdingsdag, vrijdag 5 mei
 • Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei
 • Vrijdag na Hemelvaartsdag, 26 mei
 • Tweede pinksterdag, maandag 5 juni


Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verzoeken om een vergunning zijn binnengekomen:

Evenementenvergunning:

 • Circus Bossle, 3 t/m 9 juli 2017, Dorpsplein, Ten Boer
 • Sportrecreade, 22-08-2017 t/m 23-09-2017, Ten Boer


Standplaatsvergunning:

 • Innemen standplaats OV promotiebus, 18-07-17, Koopmansplein Ten Boer van 13:00 uur tot 14:30 uur;

Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Evenementenvergunning:
-    Open dag brandweer, 27 mei 2017, Dorpsplein te Ten Boer (18-04-17)

Speelautomaten:
-    2 kansspelautomaten, tot juli 2017, de Valckestraat 2, Ten Boer (03-04-17)
-    2 kansspelautomaten, 2017, Hoofdweg 2, Woltersum (11-04-017)

Verklaring van geen bezwaar:
-    Runnersworld Speedman Triathlon, 18 juni 2017, Groningen met doorgang Ten Boer (03-04-2017)

Omgevingsvergunning:
-    Inrichting bedrijf,  Huizenga' s laan 5 en 7, Ten Boer (12-04-17)
-    Vervangen voorhuis boerderij Kollerijweg 12, Woltersum (13-04-2017)

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

Prioriteitenmatrix 2017 vastgesteld
Burgemeester en wethouders hebben op 11 april jl. besloten deze matrix, die onderdeel is van de beleidsregels ‘Toetsen met Beleid’ opnieuw vast te stellen. Tegelijk besloot het college om de matrix 2015 in te trekken.
Toelichting
In de beleidsregels ‘Toetsen met Beleid 2013’ is beschreven hoe de gemeente omgaat met aanvragen die getoetst moeten worden aan het Bouwbesluit 2012. Hiervoor zijn toetsniveaus vastgesteld op grond van inschatting van risico’s en vaststelling van prioriteiten. De matrix is hiervoor op sommige onderdelen aangepast.
Inwerkingtreding en inzage
Dit besluit treedt in werking op 27 april 2017. Vanaf die datum het, tijdens de normale openingstijden, ter inzage in het gemeentehuis.

Sloopmelding

•    Johan Rengersstraat 13 te Ten Post: verwijderen asbest

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • Ma 09.00 tot 12.00 uur
 • Ma 14.00 tot 18.00 uur
 • Do 09.00 tot 12.00 uur
 • Overige dagen: Gemeente Groningen

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook