170802 Advertentie Noorderkrant 2 augustus 2017

De advertentie in de krant

Uitnodiging afscheid burgemeester

Gewijzigde openingstijden loket Bouwen en Wonen
In verband met de vakantieperiode is het loket Bouwen en Wonen de komende tijd beperkt open. U kunt bij het loket terecht op:

Week 31: 31 juli t/m 4 augustus

Maandag t/m woensdag 9 tot 12

Donderdag en vrijdag gesloten

 

Week 32: 7 t/m 11 augustus

Maandag 14 tot 18 uur

Dinsdag/Woensdag 9 tot 12

Donderdag/Vrijdag gesloten

Week 33: 14 t/m 18 augustus

Maandag 14 tot 18 uur

Dinsdag/Woensdag 9 tot 12

Donderdag/Vrijdag gesloten

Maandag 14 tot 18 uur

Dinsdag/Woensdag 9 tot 12

Donderdag/Vrijdfag gesloten

 

U kunt op werkdagen ook contact opnemen met het Loket aan het Harm Buiterplein 1 in Groningen. Dagelijks vrije inloop van 09.00 uur tot 12.00 uur en op afspraak van 13.00 uur tot 17.00 uur. Telefonisch bereikbaar via: 14050.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verzoeken om een vergunning zijn binnengekomen:

Evenementenvergunning:

 • Hondenfair, 2 september:15:00-20:00 uur, kerkplein, Woltersum.


Een ieder die meent door deze aanvraag in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Drank en horecavergunning

 • Drank- en Horecavergunning: Gaykingastraat 32, Ten Boer.


Op basis van artikel 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht stelt het college u in de gelegenheid om gedurende een periode van twee weken na dagtekening van deze bekendmaking uw zienswijze schriftelijk of mondeling over deze aanvraag kenbaar te maken. De afdeling is bereikbaar via Postbus 7, 9790 AA Ten Boer en telefoonnummer 050-3028829


Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Evenementenvergunning:

 • Kinderspeelweek, 30 en 31 aug., 1 sept, omgeving zwembad (24-07-17)


Omgevingsvergunning:

 • Wijzigen gebruik, constructieve aanpassing schuur, Boersterweg 67, Sint Annen (21-07-17)


Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.


Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Diverse locaties te Ten Boer m.b.t. uitvoeren kapprogramma: vellen 24 bomen


Sloopmeldingen

 • Bouwerschapweg 40 te Ten Boer: verwijderen asbestplaten schuur
 • Wolddijk 7 te Ten Boer: asbestsanering


Weigering vergunning

 • Tolhuiswierde 6 te Ten Boer: verlengen oprit

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook