170830 Advertentie Noorderkrant 30 augustus 2017

De advertentie in de krant

Met uitnodiging afscheid burgemeester

Verleende vergunningen

 • Ten Boer, kad.sectie A, Perc.nr. 4884 Wobbe Alkemapad: het oprichten van een villa aan het Wobbe Alkemapad in Ten Boer


Deze vergunning(en) liggen vanaf de dag na de boven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer, locatie Hendrik Westerstraat 24, open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen - afhankelijk van de vergunning - bezwaar of beroep instellen in het kader van de Algemene wet bestuurs-recht.
Dat kan tot 6 weken na datum van verlening bij het gemeentehuis van Ten Boer en bij Loket Bouwen en Wonen van de Gemeente Groningen kunt u telefonisch vragen of het gaat om bezwaar of beroep.

Een bezwaarschrift kunt u kosteloos indienen bij burgemeester en wethouders van Ten Boer.
Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Noord Nederland, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Hiervoor betaalt u in de regel € 168,- aan griffierecht. Dit bedrag kunt u terugkrijgen als u door de rechter in het gelijk gesteld wordt.

Omgevingsvergunningen

Tussen 16 en 24 augustus zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

 • Boersterweg 61 te Sint Annen: bouwen schuur


Verlenging beslistermijn

 • Diverse locaties te Ten Boer m.b.t. uitvoeren kapprogramma: vellen 24 bomen


Sloopmeldingen

 • K. de Boerweg 26 te Woltersum: verwijderen asbest
 • Washuisterweg 14 te Ten Boer: slopen schuurtje en afvoeren asbest  Mandaatbesluit Inkoop jeugdhulp 2018 t/m 2020

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg van de 23 Groninger gemeenten heeft in zijn vergadering van 9 juni jl. het Mandaatbesluit inkoop jeugdhulp 2018 t/m 2020 vastgesteld.
In dit besluit wordt geregeld dat de directeur van de RIGG wordt gemandateerd/gemachtigd om de jeugdhulp (ZIN) voor de periode 2018-2020 in te kopen.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook