170913 Advertentie Noorderkrant 13 september 2017

De advertentie in de krant

Omgevingsvergunningen

Aanvragen:
Tussen 24 augustus en 7 september zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

 • Woldwijk Sectie A nr. 4010 Ten Boer: Aanvraag “koepelvergunning tijdelijk strijdig gebruik” t.b.v. diverse activiteiten
 • Eestumerweg 47 te  Ten Post: verbouwen woning
 • Achter Wolddijk no. 7: direct vellen 1 boom
 • Vijverweide 27 te Ten Boer: vervangen kozijnen
 • Ten Boer, kad. sectie K, perc.nrs. 1920, 1921, 1766 en 1767 Garmerwolde: wijziging lagedruk gasnet i.v.m. aanleg “ovonde”


Sloopmelding

 • Johan Rengersstraat 17 te Ten Post: verwijderen  asbest


Ontwerpbesluit

 • Bouwerschapweg 33 te Ten Boer: houden meer dieren in bestaande bebouwing

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 14 september gedurende zes weken ter inzage bij het Loket Bou-wen en Wonen van Gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1. U kunt langskomen op werkda-gen tussen 9.00 en 13.00 uur (vrije inloop) en tussen 13.00 en 17.00u ‘s middags op afspraak, telefoonnummer 14 050.

Zienswijzen kunt u tot en met 25 oktober 2017 zowel mondeling als schriftelijk indienen. Schriftelijk kan dat bij: Loket Bouwen en Wonen, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling zienswijzen indienen, belt u dan met de afdeling Loket Bouwen en Wonen, telefoon 14 050. U kunt dan een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.


Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar

In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Omgevingsvergunning:

 • Achter Wolddijk no. 7: direct vellen 1 boom
 • Jan Altinkstraat 23 Ten Boer: plaatsen berging
 • Lageweg 12 te Garmerwolde: plaatsen tuinhuis


Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.


Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook