171108 Advertentie Noorderkrant 8 november 2017

De advertentie in de krant

Oproep taalhuis-vrijwilliger

Publieke hoorzitting gemeentelijke herindeling
Er komt een publieke hoorzitting over het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Dit heeft de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer donderdag 26 oktober besloten. Waar en wanneer deze hoorzitting gaat plaatsvinden is nog niet bekend, maar duidelijk is al wel dat de commissie naar ‘het gebied’ toe komt.
Op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer delen wij graag de spelregels voor de hoorzitting.

 • Betrokkenen en belangstellenden hebben tot maandag 27 november a.s. om schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer in te zenden;
 • Gemeenten en andere groeperingen die tijdens de hoorzitting in willen spreken, dienen dit te melden in hun schriftelijke reactie;
 • De commissie bepaalt welke organisaties spreektijd wordt toegekend;
 • De colleges en raden van Haren, Groningen en Ten Boer krijgen desgewenst spreektijd. Dit geldt voor elk college en elke raad afzonderlijk;
 • Afzonderlijke fracties uit de raden en besturen van plaatselijke partijafdelingen krijgen geen spreektijd;
 • Ook wordt spreektijd ingeruimd voor personen die namens een georganiseerd maatschappelijk verband spreken;
 • Aan individuele burgers die op persoonlijke titel willen inspreken, wordt geen spreektijd verleend;
 • De spreektijd per organisatie bedraagt maximaal tien minuten, maar is idealiter drie minuten. Dit geeft namelijk ruimte aan de commissieleden om vragen te stellen.

De hoorzitting is openbaar. Zodra meer bekend is over de datum, het tijdstip en de locatie wordt dit bekend gemaakt.

Inzenden van schriftelijke reacties
Reacties op het wetsvoorstel kunnen worden gericht aan:
De wnd. griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Drs. F.M.J. Hendrickx
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA  Den Haag
Reacties kunnen ook via de e-mail worden verstuurd naar de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.


Rijvaardigheidsbijscholing voor automobilisten
    
U heeft al jaren uw rijbewijs en een hoop rijervaring. Het rijden verloopt voor u zo automatisch, dat u wellicht niet meer opmerkt dat het verkeer iedere dag een klein beetje verandert. Meestal zijn dit eenvoudige, maar soms ook belangrijke complexe veranderingen. Wat als de jongeren die nu hun rijbewijs halen hele andere dingen leren dan u destijds geleerd heeft? Zou u daarvan niet graag op de hoogte zijn? Daarmee kunt u niet alleen zelf veilig en zelfverzekerd aan het verkeer deelnemen, maar kunt u ook gelijk het goede voorbeeld geven aan deze nieuwe jongere rijbewijsbezitters. Na de bijscholing bent u weer helemaal up-to-date!
 
Verkeerswijzer Groningen (onderdeel van provincie Groningen) biedt u de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan een rijvaardigheidstraining voor automobilisten. De rijvaardigheidsbijscholing wordt gehouden op dinsdag 12 december van 13.30 tot 16.30 uur in Ons Dorpshuis, Wirdumerweg 21 te Loppersum.

Tijdens deze drie uur durende training worden de nieuwe verkeerssituaties- en regels doorgenomen, is er een workshop zintuigen in het verkeer en wordt er een praktijkrit gereden in eigen auto met rijinstructeur. De rijvaardigheidstraining kan beschouwd worden als een bijspijkercursus. Er zitten geen gevolgen voor uw rijbewijs aan vast. De training is een samenwerkingsinitiatief van Verkeerswijzer Groningen, de gemeente, Veilig Verkeer Nederland en SBV (Stichting Bevordering Verkeerseducatie).

U kunt zich opgeven via tessa@stichtingsbv.nl of 0512-544610. Opgave is mogelijk tot en met donderdag 7 december.


Bekendmaking verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben besloten een verkeersbesluit in te stellen voor de Witte Brug in Woltersum.
Het dorp ondervindt hinder van vrachtverkeer dat gebruik wil maken van deze brug. Bovendien wordt, gelet op de beperkte breedte van de brug en de ruimte op de aanrijroutes, regelmatig schade veroorzaakt. In overleg met een groot deel van de bewoners van Woltersum is daarom voorgesteld een lengtebeperking in te stellen.
Het verkeersbesluit houdt in, dat er een lengtebeperking van 12 meter wordt ingesteld.
De gemeentelijke verkeerscommissie, waarin ook de politie vertegenwoordigd is, heeft hierover positief geadviseerd.
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken na datum bekendmaking een gemotiveerd bezw3aarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 7, 9790 AA Ten Boer.


Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Standplaatsvergunning:
-    Verlenging van standplaatsvergunning 2018, Pakes Vis & Snacks, donderdagmorgen, Dorpsplein (26-10-17)

Omgevingsvergunning:
-    Kerkstraat 9, Thesinge, renoveren van een dak (17-10-17)
-    Bouwerschapweg 33, Ten Boer, houden van meer dieren (26-10-17)
-    Borgweg 15, Lellens: plaatsen mestbassin

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.


Omgevingsvergunningen

Tussen 19 oktober en 2 november zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

 • Wigboldstraat 1 te Ten Boer: vellen 1 boom
 • Johan Dijkstrastraat 13  Ten Boer: plaatsen tuinhuis


Sloopmeldingen

 • B. Kuiperweg 33 te Ten Post: verwijderen asbest
 • Boersterweg 61 te Sint Annen: verwijderen asbestcement golfplaten
 • Eestumerweg 55 te Ten Post: verwijderen asbest
 • Leeuwerikhof 10 te Ten Boer: verwijderen asbest
 • Oldenhuisstraat 11 te Ten Post: verwijderen asbest
 • W.F. Hildebrandstraat 25, 29, 31, 35, 37 en 39 te Garmerwolde: verwijderen asbest

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook