180207 Advertentie Noorderkrant 7 februari 2018

De advertentie in de krant

Opening Taalhuis

Aanslag lokale belastingen komt eraan

De komende week valt de jaarlijkse aanslag voor de lokale belastingen op uw deurmat. Een gecombineerde aanslag van de gemeentelijke belastingen en de waterschapslasten.
Tot nu toe kreeg u deze aanslagen afzonderlijk. De aanslag voor gemeentelijke belastingen kreeg u van ons, die van de waterschapsbelasting van Hefpunt.
Vanaf dit jaar krijgt u uw aanslagen voor de lokale belastingen van het Noordelijk Belastingkantoor. Eén envelop met maar één aanslag voor alle lokale belastingen.

Het Noordelijk Belastingkantoor voert de belastingtaken uit voor de drie waterschappen in Noord-Nederland (Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân) en de gemeenten Groningen, Ten Boer, Delfzijl, Loppersum en Appingedam.
Alle lopende zaken en afspraken die u met ons heeft of met Hefpunt, gaan mee naar deze nieuwe organisatie. Uw automatische incasso bijvoorbeeld, of uw bezwaar, betalingsregeling of kwijtscheldingsaanvraag.

Meer informatie over het Noordelijk Belastingkantoor vindt u op https://noordelijkbelastingkantoor.nl/


Omgevingsvergunningen

Tussen 18 januari en 1 februari zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

 • Jan Kosterstraat te Ten Boer: oprichten vrijstaande woning
 • Burg. Triezenbergstraat 18 te Ten Boer: bestaande uitrit verbreden
 • Havenstraat 5 te Thesinge: vervangen beschoeiing en aanleg steiger
 • Kollerijweg 88 te Ten Post: wijzigen bestemming naar wonen en bestaande loods naar bedrijfsbestemming


Sloopmeldingen

 • Bouwerschapweg 40 te Ten Boer: sloop voorhuis t.b.v. nieuwe uitbreiding


Verlenging beslistermijn

 • Jannes de Vriesstraat Ten Boer: bouwen 6 halfvrijstaande woningenAanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verzoeken om een vergunning zijn binnengekomen:

Evenementenvergunning:

 • Thaisner Dorpsrun, 22-09-18, Kerkstraat en rondom Thesinge (21-01-18)
 • Dorpskermis Ten Boer, 23 t/m 26 mei 2018, Dorpsplein (16-01-18)
 • Rocknight, Café de Witte Brug, 24 februari, Woltersum (24-01-18)


Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Evenementenvergunning:

 • Jaarmarkt 2018, 27 juni, Koopmansplein, Ten Boer (22-01-18)
 • Najaars- en Duurzaamheidsmarkt 2018, 26 september, Koopmansplein en Marskramer, Ten Boer (22-01-18)

-    
Omgevingsvergunning:

 • Wijzigen van gebruik kavels bedrijf naar woon-werk, Eemskanaal Noordzijde, Garmerwolde (05-01-18)
 • Vellen 1 boom en knotten 1 boom, Bovenrijgerweg 19, Thesinge (29-01-18)


Aanvraag openstelling bijzondere dagen:

 • Coop Tren Boer: voor 5 bijzondere dagen openstelling supermarkt (07-12-17)


Verklaring geen bezwaar:

 • Dijkstra Ballonvaarten, opstijgen met heteluchtballon, eventueel gebruik gemeentelijke grond voor twee jaar (21-11-17)
 • Runnersworld Speedman Triathlon Groningen, 17 juni, door Ten Boer (25-01-18)
 • Ronde van Groningen, 17 maart, door Ten Boer (30-01-18)


Verleende vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • Ma 09.00 tot 12.00 uur
 • Ma 14.00 tot 18.00 uur
 • Do 09.00 tot 12.00 uur
 • Overige dagen: Gemeente Groningen

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook