180404 Advertentie Noorderkrant 4 april 2018

Regentonnenactie

In samenwerking met tuincentra en DHZ-winkels organiseren de gemeenten Groningen en Ten Boer een regentonnenactie. De actie loopt tot 1 oktober.

Bij de deelnemende winkels kunt u een regenton kopen met maar liefst €17,50 korting. Hiervoor hoeft u alleen maar de folder van de actie in te leveren.

Deze folders liggen in de betreffende winkels, maar ook in het gemeentehuis, voor u klaar.

Cursus Positief Opvoeden voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd(4-10 jaar)

Opvoeden kan erg lastig zijn

 • “De kinderen willen niet luisteren, ik moet alles tien keer herhalen. Alleen als ik schreeuw reageren ze nog”
 • “Ik voel me meer een politieagent dan ouder”
 • “Iedere ochtend moet ik een veldslag leveren om mijn kinderen om half negen op school te krijgen”
 • “Mijn zoon vraagt voortdurend negatieve aandacht en als hij zijn zin niet krijgt reageert hij met ongelofelijke driftbuien”
 • “Ik doe snel boodschappen als mijn dochter naar school is, want met een krijsend kind bij de kassa…..”


Herkent u dit en vraagt u zich ook af hoe opvoeden weer leuk kan worden? Doe dan mee met een groepscursus positief opvoeden (Triple P).
De gemeente Ten Boer biedt in samenwerking met Elker, Jeugdhulp Groningen en de GGD,  ouders die opvoedvragen hebben, deze cursus gratis aan.
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten op de Woensdagochtend op 23 mei,30 mei,13 juni,27 juni en 4 juli. Tussendoor wordt er  telefonische ondersteuning geboden.
De ochtenden starten om 9.15 tot 11.15. De cursus vindt plaats in; De Deel, Hendrik Westerstraat 24, Ten Boer.
 
In de cursus gaat u aan de slag met het ontstaan van lastig gedrag bij kinderen, hoe goed gedrag te stimuleren, hoe lastig en moeilijk gedrag aan te pakken en hoe om te gaan met risicovolle situaties, zoals naar de supermarkt of op visite gaan.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen  naar j.veenema@elker.nl waarin u uw  telefoonnummer,(mail)adres en naam opgeeft. Ook willen we graag weten of u de cursus alleen volgt of met zijn 2en. Bij voldoende deelname starten we een groep, aanmelden kan vanaf nu! Vol is vol!


Snoeihout inleveren
De snoeihout-vrijdagen zijn er weer.
Op de vrijdagen 6 april en 20 april kunt u snoeihout brengen naar het terrein van wijkbeheer aan de Boltweg 1 in Ten Boer. Voor meer informatie: raadpleeg uw afvalwijzer.

Omgevingsvergunningen

Tussen 14 en 27 maart zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

•    Bovenrijgerweg 2 te Ten Boer: vervangen kwantiteitsgemaal rottegat
•    Jan Kosterstraat kavel 23 te Ten Boer: oprichten woning
•    De Valckestraat 1 te Ten Boer: wijzigen brandcompartimentering en gedeeltelijke functiewijziging
•    Eestumerweg 31 te Ten Post: bouwkundig verstevigen pand
•    Medenweg 5 te Ten Post: wijzigen archeologisch rijksmonument
•    Riekele Prinsstraat 10 Ten Boer: oprichten woning

Verlenging beslistermijn
•    De Valckestraat 2 te Ten Boer: wijziging gevel en terrasomheining

Sloopmeldingen
•    Rijksweg 135 te Ten Post: verwijderen asbest
•    Eestumerweg 31 te Ten Post: verwijderen asbest


Praat mee over de nieuwe energievoorziening van uw dorp

Er staat de komende jaren heel wat te gebeuren in de gemeente Ten Boer. Behalve de herindeling is het vooral de versterkingsopgave die veel impact zal hebben. Hieraan gekoppeld is de noodzaak om van het gas af te gaan. Maar je huis verwarmen zonder aardgas? Hoe doe je dat?

Er zijn veel oplossingen en vele daarvan gebruiken energie. Maar waar moet die energie vandaan komen?  Wind op zee zeggen velen. Maar ook wind op zee is niet voldoende om heel Nederland van energie te voorzien. We willen daarom gaan kijken waar we in onze eigen gemeente energie kunnen opwekken. Dat kan met zonnepanelen, zonneparken, een paar hele grote windmolens of vele kleine.

We zoeken bewoners die willen meedenken over de verdeling van de energie en de ruimtelijke inpassing hiervan.  Ook vragen we u om mee te denken over hoe uw dorp zou kunnen meedelen in de opbrengsten van de duurzaam opgewekte stroom.

We doen dit proces gezamenlijk met alle dorpen binnen de gemeente Ten Boer. We zouden graag minimaal twee deelnemers per dorp aan tafel willen hebben. U hoeft niet in dorpsbelangen of een andere belangengroep te zitten. Op de onderstaande data staan de bijeenkomsten gepland. U hoeft niet perse elke bijeenkomst bij te wonen en u mag dus ook nog later instappen. De sessies duren gemiddeld 2 uur per stuk. Ze worden gehouden in het gemeentehuis ion Ten Boer.

Werkgroep bijeenkomst I            12 april
Werkgroep bijeenkomst II             9 mei
Werkgroep bijeenkomst III         14 juni
Werkgroep bijeenkomst IV           5 sept

Om u op te geven stuurt u een mail met naam, nummer en woonplaats en als onderwerp Energie Denktank naar gemeente@tenboer.nl

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • Ma 09.00 tot 12.00 uur
 • Ma 14.00 tot 18.00 uur
 • Do 09.00 tot 12.00 uur
 • Overige dagen: Gemeente Groningen

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook