180711 Advertentie Noorderkrant 11 juli 2018

De advertentie in de krant

OPENBARE BEKENDMAKING HERINDELINGSVERKIEZINGEN

REGISTRATIE AANDUIDINGEN POLITIEKE PARTIJEN VOOR DE HERINDELINGSVERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD

Op woensdag 21 november 2018 worden de leden van de raad van de nieuwe gemeente Groningen gekozen. Uiterlijk 27 augustus moeten politieke partijen hiervoor de aanduiding (naam) waarmee zij willen meedoen laten registeren bij het centraal stembureau. Deze naam wordt op de kandidatenlijst vermeld. Het verzoek tot registratie kan schriftelijk worden ingediend bij het centraal stembureau, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.
 
Politieke partijen waarvan de aanduiding al voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal of provinciale staten van Groningen is geregistreerd hoeven dit niet opnieuw te doen. Zij kunnen gebruik maken van de aanduiding die is geregistreerd bij dat betreffende centraal stembureau.

Meer informatie vindt u op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/verkiezingen of neem contact op met bureau verkiezingen, telefoon 14050 of e-mail: verkiezingen@groningen.nl

Groningen, 11 juli 2018.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Groningen,
Peter den Oudsten.


Omgevingsvergunningen

Tussen 27 juni en 6 juli zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

•    Ten Boer, kad. sectie L,  perc.nr. 570: inrichten bouwplaats en tijdelijke huisvesting
•    Thesingerweg 4 te Thesinge: plaatsen kleine windturbine
•    Jan Kosterstraat, kavel 34, Ten Boer: oprichten woning

Sloopmelding

•    Bakkerstraat 16, Thesinge: verwijderen asbest

Verlenging beslistermijn
Jan Kosterstraat, kavel 31, Ten Boer: oprichten woning


Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Omgevingsvergunning:
-    Boersterweg 16 te Ten Boer: plaatsen schuur (27-06-18)
-    Eestumerweg 47 te Ten Post: plaatsen dakkapel
-    Jan Kosterstraat, kavel 31, Ten Boer: oprichten woning
-    Koopmansplein 15, Ten Boer: plaatsen gevelreclame

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.


Melding Activiteitenbesluit (MA-8)

Skid Piping BV    
Rijksweg 99 A 9791 AB TEN BOER         
reden van melding: het starten van het bedrijf Skid Piping BV           

Informatie
Afd. VTH, tel. 14050 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • Ma 09.00 tot 12.00 uur
 • Ma 14.00 tot 18.00 uur
 • Do 09.00 tot 12.00 uur
 • Overige dagen: Gemeente Groningen

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook