180808 Advertentie Noorderkrant 8 augustus 2018

De advertentie in de krant

Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verzoeken zijn binnengekomen:

Ontheffing:
-    Ontheffing Drank- en Horecawet t.b.v. Toneelvoorstelling GAS, 13-10-18 t/m 25-11-18, Verlaatweg 10 te Ten Boer (24-07-18)

Verklaring van geen bezwaar:
-    Wintertriathlon 3 november 2018 te Groningen (Sportcentrum Kardinge)

Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.


Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Omgevingsvergunning:
-    Plaatsen van een houten garage, Jan Altinkstraat 33, Ten Boer (20-07-18)
-    Versterken van de woning, Kerkhorn 5, Ten Post (20-07-18)
-    Landschapsinrichting kerkhof en de revitalisering achter-entree kerk, Dorpsweg 67, Ten Boer (19-07-18)

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.


Omgevingsvergunningen

Tussen 19 juli en 2 augustus zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

•    Boersterweg 57 Ten Boer: plaatsen 2 kleine windmolens  
•    Oude Rijksweg 23 Garmerwolde: veranderen en vergroten woning
•    Ten Boer, Jan Kosterstraat kavel 28: oprichten woning  
•    Thesinge, Thesingerweg 11, Bouwerschapweg 62 en bij eierkeet Ten Boer: vellen 3 bomen
•    Washuisterweg 3 te Ten Boer: plaatsen kleine windmolen

Sloopmeldingen

•    Fivelstraat 21 te Ten Boer: verwijderen asbest
•    Kollerijweg 68 te Woltersum: verwijderen asbest
•    Medenweg 5 Ten Post: verwijderen asbest


Melding Activiteitenbesluit

1.    Belevingsboerderij de Zes Grazen
Boersterweg 67 te Sint Annen  
reden van melding: het starten van het bedrijf

2.    VOF BakkerWesters
Bovenrijgerweg 13 te Thesinge  
reden van melding: Veranderen van het bedrijf

Informatie
Afd. VTH, tel. 14050 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook