Advertentie Noorderkrant 13 december 2017

De advertentie in de krant

Wijziging opstaptarief Wmo-vervoer

Per 1 januari 2018 verandert het tarief voor het Wmo-vervoer. Zoals afgesproken is de prijsstijging gelijk aan de stijging van het tarief van het Openbaar vervoer.
De verandering voor 2018 betreft alleen het opstaptarief, het kilometertarief blijft gelijk.
Wanneer u een Wmo-regiotaxipas heeft, betaalt u vanaf 1 januari 2018 als opstaptarief € 0,90 in plaats van € 0,89. Het kilometertarief blijft  € 0,157.


Kledingbank Maxima ook voor inwoners Ten Boer

Vanaf 1 december kunnen ook inwoners uit de gemeente Ten Boer gratis winkelen bij Maxima in Delfzijl, Oude Schans 23 boven de bibliotheek. Wethouder Peter Heidema bracht een bezoek aan Kledingbank Maxima en was onder de indruk van deze winkel zonder kassa. Hij heeft afspraken gemaakt, zodat dat naast inwoners van Delfzijl, Appingedam en Loppersum nu ook inwoners uit Ten Boer bij Maxima terecht kunnen.

Kledingbank Maxima is een organisatie van zes kledingbanken in de provincie Groningen: in Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Winschoten, Delfzijl, de stad en Het Hogeland in Winsum.
Maxima is een modezaak voor mensen met een uitkering of met een laag inkomen tot 120% van de bijstand. Tot 1 februari hangt de herfst/wintercollectie in de winkel. Bezoekers kunnen per persoon ongeveer 12 stuks kleding uitkiezen en passen in paskamers. In februari is Maxima gesloten en vanaf 1 maart kan gewinkeld worden uit de voorjaars/zomercollectie. De naam Maxima is gekozen omdat de doelstelling is om mensen met weinig geld een stapje verder te helpen: van minima tot maxima. In totaal werken er ongeveer 180 vrijwilligers bij de Maxima's, vaak ook uit de doelgroep. Op www.kledingbankmaxima.nl > Delfzijl staat alle informatie. Ook te vinden op platform voor activiteiten: www.datdeelik.nl/kledingbank-maxima

Bezoekers uit de gemeente Ten Boer nemen de Stadjerspas en een identiteitsbewijs mee.


Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verzoeken om een vergunning zijn binnengekomen:

Evenementenvergunning:
-    Jaarmarkt 2018, Koopmansplein, 27-06-18 (22-11-17)
-    Najaarsmarkt Duurzaam 2018, Koopmansplein 26-09-18 (22-11-17)
-    Groots gezamenlijk vuurwerk, 31-12-2017, Sportlaan 3 Ten Boer (30-11-2017)

Verklaring van geen bezwaar:
-    Dijkstra Ballonvaarten, opstijgen met heteluchtballons, eventueel gebruik gemeentelijke grond (21-11-17)

Aanwezigheidsvergunning wet op de kansspelen:
-    Novomatic speelautomaten voor café de Witte Brug, Woltersum voor 2018 (22-11-17)

Aanvraag openstelling bijzondere dagen:
-    Coop wil voor 5 bijzondere dagen openstelling supermarkt (07-12-17)

Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.


Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Evenementenvergunning:
-    Kerstfeest op het plein, Hendrik Westerplein, Ten Boer 16-12-17 (20-11-17)

Standplaatsvergunning:
-    Tijdelijke standplaats toneelvereniging Vesta Damsterdiep, t.o. Rijksweg 233, 9792 PG, Ten Post (17-11-17)
-    Standplaatsvergunning ijsvereniging Kaakheem, standplaats op het Damsterdiep, winterperiode 2017/2018 (20-11-17)

Ontheffing:
-    Drank- en horeca Carbid Team Ten Post, de stadsweg 56 te Ten Post (kroddeburen) (07-09-17)
-    Carbidschieten, 31-12-16, weiland bij Stadsweg, buiten Kroddeburen (20-11-17)

Omgevingsvergunning:
-    Wigboldstraat 1, Ten Boer, 9791 CP, vellen één boom (20-11-2017)
-    Kavel 6 plan Dijkshorn: bouw woning
-    Bouwerschapweg 70 Woltersum: vellen 4 bomen
-    Boersterweg 621 Sint Annen: bouwen schuur

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

Omgevingsvergunningen

Tussen 8 en 22 november zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

•    hoekperceel aan Johan Dijkstrastraat en Riekele Prinsstraat te Ten Boer (kavel 5): oprichten vrijstaande woning
•    Ten Boer, kad. sectie K, perc. nr. 1820: vernieuwing kerkhörn
•    Toren Garmerwolde: bouw binnentoren in bestaande kerktoren met behoud monumentale status (aanbrengen venster dakvlak toren)
•    Kerkhof Garmerwolde: landschapsinrichting kerkhof en revitalisering achter-entree kerk
•    Havenstraat 5 Thesinge: aanleg steiger en beschoeiing i.v.m. slechte staat huidige kademuur
•    Jan Zijlstraat 4 t/m 26 (even) Ten Post: versterken en verduurzamen 12 corporatiewoningen als gevolg aardbevingen
•    Johan Rengersstraat 25 t/m 39 Ten Post: versterken en verduurzamen woningen
•    Joh. Feitostraat 34 Ten Boer: plaatsen dakkapel
•    Oldenhuisstraat 3 t/m 13 en Tuwingastraat 14 t/m 18 Ten Post: versterken en verduurzamen 11 woningen

Sloopmeldingen
•    W.F. Hildebrandstraat 17, 18, 19 en 20,  9798PJ te Garmerwolde: asbestsanering
•    Molenweg 42 te Thesinge: verwijderen asbest
•    Kollerijweg 68 te Woltersum: slopen garage
•    Bouwerschapweg 33 Ten Boer: verwijderen adbest

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook