Advertentie Noorderkrant 13 juni 2018

De advertentie in de krant

Gewijzigde openingstijden Loket Bouwen en Wonen

Met ingang van 1 juli is het loket Bouwen en Wonen op de volgende dagen geopend:
•    Maandag  van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur
•    Donderdag van 09.00 tot 12.00 uur

De overige dagen kunt u terecht bij de gemeente Groningen aan het Harm Buiterplein 1:
op werkdagen van 09.00  tot 13.00 uur (vrije inloop) en in de middag alleen op afspraak. Via de website van de gemeente Groningen kunt u een afspraak inplannen.


Roefeldag Ten Boer 2018 – aanmelden kan nog!

In verband met de nieuwe wet AVG, is het niet meer mogelijk om kinderen die buiten Ten Boer naar school gaan, maar wel in de gemeente Ten Boer wonen, een uitnodiging te sturen voor de Roefeldag. Als commissie hebben we geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te bereiken. Via facebook, krant en mond-op-mond reclame.
Mocht uw kind tot deze groep behoren dan kan hij/zij nog opgegeven worden, ondanks het verstrijken van de aanmelddatum. Dit kan via roefeldagtenboer@gmail.com .

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.roefeldagtenboer.wordpress.com. Op deze website vindt u eveneens de informatiebrief en de kleurplaat welke  tot dezelfde datum is in te leveren in de ton in de bibliotheek.
Kent u/ken jij iemand anders die hierdoor mogelijk nog niet is opgegeven, wil je hen dan ook attenderen hierop?

Aanmelden kan nog tot komende maandag 18 juni 2018, 12 uur.
De Roefelcommissie.


Inloopbijeenkomst
Praat mee over verkeersplan voor het nieuwe Kindcentrum Ten Boer

Hoe komen de kinderen straks veilig naar school in het nieuwe kindcentrum aan de Riekele Prinsstraat in Ten Boer? Wat gebeurt er met de vrachtwagenparkeerplaats? En wat is de beste fiets- en wandelroute naar school? Praat dinsdag 19 juni hierover mee tijdens de speciale inloopbijeenkomst in het Buurhoes van 18.00 tot 20.00 uur.

In voorbereiding op deze avond heeft de gemeente eerste schetsen gemaakt voor een veilig verkeersplan rondom het nieuw te bouwen kindcentrum. De kinderen gaan straks langs een andere route naar school en weer terug naar huis. Gedacht wordt aan zogenaamde gescheiden verkeersstromen, waarbij auto’s van brengende ouders en fietsende en wandelende kinderen elkaars pad niet of nauwelijks kruisen. Waar dat onvermijdelijk is moet het goed geregeld zijn.

Aandachtspunten
Inmiddels zijn er aandachtspunten voor de verkeersveiligheid geïnventariseerd. Deze worden tijdens de inloopbijeenkomst gepresenteerd. De vraag aan inwoners van dorp Ten Boer is om deze punten te bespreken en waar gewenst aan te vullen of met ideeën voor mogelijke oplossingen die meegenomen kunnen worden in de verdere uitwerking. Ideeën of suggesties kunnen worden ingevuld op een speciaal formulier. Dit formulier is ook online beschikbaar via de website van de gemeente. Daar vindt u ook de presentatie van de plannen.

Wat doen we met de ideeën?
Alle suggesties, opmerkingen en ideeën gaan we zorgvuldig na. Naar verwachting presenteren we in september het definitieve plan voor de verkeersstromen rondom het nieuwe kindcentrum.

Het formulier voor ideeën en suggesties voor de verkeersveiligheid bij het kindentrum is te downloaden via www.tenboer.nl.


Inkoopactie zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen

Groningen gaat energie besparen èn los van het gas met collectieve inkoopactie Duurzame Installaties van Energieloket Groningen.

Vanaf 15 mei kunnen alle inwoners van de gemeente Ten Boer zich inschrijven voor de Inkoopactie Duurzame Installaties, een grootschalige collectieve inkoop van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. De inkoopactie is een initiatief van Energieloket Groningen, 12 Groninger gemeenten en de vereniging 'SLIM wonen met Energie' en wordt ondersteund door de provincie. Door de collectieve inkoop wordt besparen op de energierekening voor Groningers nu tijdelijk extra eenvoudig, voordelig en betrouwbaar.

De actie is het directe vervolg op een soortgelijke collectieve inkoopactie uit 2017. Afgelopen jaar hebben ruim 500 Groningers hun woning met behulp van Energieloket Groningen en SLIM wonen met Energie geïsoleerd. Al snel werd tijdens de actie duidelijk dat er ook veel vragen waren over zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Het was dan ook overduidelijk: Groningen kan én wil nog veel duurzamer en het liefst los van het aardgas.

Collectieve Inkoop Duurzame Installaties
Het idee voor de collectieve inkoop is eenvoudig. Na inschrijving krijgen deelnemers aan de ‘Inkoopactie Duurzame Installaties’ een adviseur over de vloer. De adviseur bekijkt het dak en bepaalt of de plaatsing van zonnepanelen en mogelijk ook een zonneboiler mogelijk is. Tevens worden de mogelijkheden voor het plaatsen van een warmtepomp in kaart gebracht. Vervolgens bepaalt de adviseur in samenspraak met de deelnemer welke modellen, systemen en plaatsingswijze het beste bij de woning en bij de woonwensen passen. Na het bezoek ontvangt de deelnemer een vrijblijvende offerte waarin een passend aanbod tegen collectieve inkoopprijzen wordt gedaan. De installateurs zijn niet alleen geselecteerd op basis van prijs, maar ook op ervaring en kwaliteit. Zo bent u via deze actie zeker van een betaalbaar én betrouwbaar aanbod. Voor het advies aan huis wordt een kleine eenmalige eigen bijdrage van €20,00 gevraagd.

Inschrijven
Aanmelden voor deelname aan de collectieve inkoop kan tot 22 juni op de website van het Energieloket Groningen: www.energieloket-groningen.nl . Ook telefonisch aanmelden kan door te bellen naar het telefoonnummer van de inkoopactie van het Energieloket: 050-3070370.

 

Omgevingsvergunningen

Tussen 24 mei en 7 juni zijn de volgende aanvragen binnengekomen:
•    Bovenrijgerweg 13 te Thesinge: oprichten ligboxenstal
•    Eestumerweg 47 te Ten Post: plaatsen dakkapel
•    Rijksweg 101 te Ten Boer: plaatsen vlaggenmasten


Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

•    Kollerijweg 88 te Ten Post: wijzigen bestemming naar wonen en bestaande loods naar bedrijfsbestemming

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 14 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen van Gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1. U kunt langskomen op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur (vrije inloop) en tussen 13.00 en 17.00u ‘s middags op afspraak, telefoonnummer 14 050.
Zienswijzen kunt u tot en met 25 juli 2018 zowel mondeling als schriftelijk indienen. Schriftelijk kan dat bij: Loket Bouwen en Wonen, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling zienswijzen indienen, belt u dan met de afdeling Loket Bouwen en Wonen, telefoon 14 050. U kunt dan een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.


Verlenging beslistermijn

•    Kerkhorn 5 te Ten Post: versterken woning
•    Lageweg 22 te Garmerwolde: plaatsen loods


Sloopmeldingen

•    Borgweg 25 te Lellens: verwijderen asbest
•    Lindenstraat 11 te Ten Boer: saneren asbest
•    'T Laantje 2 te Ten Boer: slopen bijgebouwen
•    Tuwingastraat 14, 16 en 18  te Ten Post: verwijderen garage en 2 bergingen
•    Tuwingastraat 16 en 18 te Ten Post: verwijderen asbest
•    Oldersumerweg 15, Ten Post: slopen schuur en verwijderen asbest


Melding Activiteitenbesluit

 • Mts. Bijman,Washuisterweg 2 TEN BOER

reden van melding: plaatsen van een mestsilo

Informatie
Voor verdere informatie over deze melding(en) kunt contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoon 14050 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.


Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verzoeken om een vergunning zijn binnengekomen:

Evenementenvergunning:
-    Meerjarig: Sportrecreade Ten Boer, 2018 t/m 2020, in en om Ten Boer (29-05-18)
-    Kinderspelweek, 29-08-18 t/m 31-08-18, Sportlaan 1 t/m 4, Ten Boer (04-06-18)
-    Muziekparade Ten Boer, 06-07-18, Koopmansplein, Ten Boer (04-06-18)
-    MeulnPop 2018, 01-09-18, Molenpad 9, Sint Annen (04-06-18)

Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.


Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Evenementenvergunning:
-    Schuim-Pool-Party, 21-07-18, Zwembad De Blinkerd, Sportlaan 1, Ten Boer (04-06-18)

Omgevingsvergunning:
-    De Rietzoom 20, Ten Boer: plaatsen carport (31-05-18)

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.


Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • Ma 09.00 tot 12.00 uur
 • Ma 14.00 tot 18.00 uur
 • Do 09.00 tot 12.00 uur
 • Overige dagen: Gemeente Groningen

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook