Advertentie Noorderkrant 20 december 2017

De advertentie in de krant

Onze dienstverlening rond de Kerstdagen

In verband met Kerst en de jaarwisseling informeren wij u over onze dienstverlening rond deze feestdagen.

Telefonische bereikbaarheid via (050) 302 8888:

 • Donderdag 21 december:    van 9 tot 12 en van 13 tot 15 uur
 • Vrijdag 22 december:        van 9 tot 12 uur
 • Maandag 25 december en
  Dinsdag 26 december:        gesloten
 • Woensdag 27 december
  Donderdag 28 december
  Vrijdag 29 december:        van 9 tot 12 uur
 • Maandag 1 januari        gesloten
 • Dinsdag 2 januari        vanaf 10.30 uur weer normaal bereikbaar

Openingsuren gemeentehuis
Het loket voor Burgerzaken is tijdens de normale uren geopend, d.w.z. ’s ochtends van 9 tot 12 uur. Op 1e en 2e Kerstdag en op maandag 1 januari is het gemeentehuis gesloten.

Het loket Bouwen en Wonen is geopend op donderdag 28 december, van 9 tot 12 uur. Vanaf 2 januari zijn de openingstijden van dit loket:
Maandag:        van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur
Dinsdag:        van 9 tot 12 uur en
Donderdag:        van 9 tot 12 uur.

Huisvuilinzameling
Raadpleeg uw afvalkalender op www.tenboer.nl voor de vervangende inzameldagen.

Gladheidsbestrijding
Voor zover nodig wordt de gladheidsbestrijding uitgevoerd volgens het vastgestelde beleid.

Geen loket Bouwen en Wonen
Op de donderdagen 21 en 28 december is er in het gemeentehuis geen loket Bouwen en Wonen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met loketbouwenenwonen@groningen.nl
Voor bouwzaken kunt u ook terecht bij het loket aan het Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen, tel. (050) 367 8768 of 06-21809856. ’s Ochtends geopend, ’s middags op afspraak.

Inleveren kerstbomen
Zoals al jaren gebruikelijk kunt u ook dit jaar weer uw afgedankte kerstboom inleveren.
Op zaterdag 30 december en op dinsdag 2 januari kunt u uw kerstboom brengen naar het Dorpsplein in Ten Boer. Beide dagen tussen 10.30 en 15.00 uur.
Leden van muziekvereniging Volharding nemen uw boom in ontvangst. Per ingeleverde boom ontvangt u € 1,00.
De bomen worden op een zorgvuldige manier verwerkt. Nu er geen brandplaatsen meer zijn in de gemeente, is dit een handige manier om uw boom op te ruimen.

Publiek vervoer start op 9 april 2018
Op 9 april 2018 start het publiek vervoer in Groningen en Drenthe. Hieronder valt ook het Wmo-vervoer en de Regiotaxi (vanaf 2018: Hubtaxi). Taxibedrijf UVO gaat dit vervoer in onze gemeente en in de regio Noord-Groningen verzorgen. Tot 9 april rijden Taxi Van Dijk en UVO als vanouds. Dan verandert er dus nog niets. In maart 2018 ontvangen alle Wmo-pashouders een nieuwe Wmo-pas en informatie (bijvoorbeeld het telefoonnummer om een taxi te bespreken). Ook wordt in maart voor belangstellenden een informatiebijeenkomst op het gemeentehuis georganiseerd.
Voor leerlingen in het leerlingenvervoer en hun ouders verandert dit schooljaar nog helemaal niets. Zij ontvangen vóór de zomer informatie.

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Omgevingsvergunning:

 • Boersterweg 61, Sint Annen. Bouwen van een schuur. (08-12-17)
 • Ten Boer, rotonde Fledderbosweg Garmerwolde en rotonde Eestumerweg Ten Post: aanleggen 2 rotondes
 • Medenweg 5, Ten Post: plaatsen windmolen (as-hoogte 15 meter)
 • Jan Zijlstraat 4 t/m 26 (even) Ten Post: versterken en verduurzamen 12 woningen


Verleende vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

Melding Activiteitenbesluit

D-Parts, Stadsweg 110, Winneweer
Reden van melding: Veranderen van het bedrijf (saneren diesel- en benzinetank)

Informatie
Afd. VTH, tel. 14050 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook