Advertentie Noorderkrant 25 juli 2018

De advertentie in de krant

De Testrijders komen naar Groningen!

Na succesvolle lanceringen in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Zwolle, komt het project Testrijders van Natuur & Milieu nu naar Groningen. Door dit gezamenlijke initiatief van de gemeente Groningen en Natuur & Milieu krijgen zoveel mogelijk inwoners van de gemeente kans om kennis te maken met elektrisch autorijden en autodelen. Dit is namelijk een belangrijke oplossing om CO2 uitstoot te verlagen.
180725 TestrijderDe Testrijders sluiten als lokale ambassadeurs een voordelig leasecontract af (24mnd) voor een Altlantic Blue Volkswagen e-Golf en delen deze auto vervolgens met zoveel mogelijk anderen. Bijvoorbeeld met buren, vrienden, collega’s of via een deelplatform als SnappCar. Testrijders delen niet alleen hun auto, maar ook hun ervaringen via verschillende (social media) kanalen, vlogs en blogs. Ze zijn aanwezig bij lokale evenementen rondom het onderwerp en pionieren samen met Natuur & Milieu in de snel veranderende wereld van elektrisch autodelen.
Heb jij interesse om testrijder te worden? Kijk dan hier voor meer informatie en schrijf je in. Er zijn nog slechts een paar auto's beschikbaar, dus schrijf je snel in! https://www.detestrijders.nl/testrijder-worden/

Omgevingsvergunningen

Tussen 5 en 19 juli zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

•    Kollerijweg 68 te Woltersum: nieuw te bouwen schuur
•    Borgweg 16 te Lellens: plaatsen schutting
•    Jan Altinkstraat 33 Ten Boer: plaatsen houten garage
•    Oude Rijksweg 15 te Garmerwolde: plaatsen garage

Sloopmeldingen

•    Boersterweg 34 te Sint Annen: verwijderen asbest

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

•    Medenweg 5, Ten Post: wijzigen archeologisch rijksmonument
Het ontwerpbesluit ligt vanaf  26 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen van Gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1. U kunt langskomen op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur (vrije inloop) en tussen 13.00 en 17.00u ‘s middags op afspraak, telefoonnummer 14 050.
Zienswijzen kunt u tot en met 5 september 2018 zowel mondeling als schriftelijk indienen. Schriftelijk kan dat bij: Loket Bouwen en Wonen, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling zienswijzen indienen, belt u dan met de afdeling Loket Bouwen en Wonen, telefoon 14 050. U kunt dan een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende verzoek om een vergunning is binnengekomen:

Evenementenvergunning:
-    Toneelvoorstelling GAS, 1 oktober – 21 oktober 2018, Verlaatweg 10 te Ten Boer (11-07-2018)

Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.


Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Evenementenvergunning:
-    Kinderspelweek Ten Boer 2018
-    Meulnpop 2018 Sint Annen
-    Sportrecreade Ten Boer 2018-2020

Ontheffing:
-    Ontheffing Drank- en Horecawet t.b.v. Meul’npop, 01-09-18, Molenpad 9 Annen (16-07-18)
-    Geluidsontheffing t.b.v. Meul’npop, 01-09-18, Molenpad 9 Annen (16-07-18)
-    Ontheffing RVV 1990 artikel 62 t.b.v. CycloMedia, 10-07-18, wegen in beheer van de gemeente Ten Boer (16-07-18)

Omgevingsvergunning:
-    Oude Rijksweg 35 te Garmerwolde: wijzigen van de functie schuur/bijkeuken en garage naar praktijkruimte (09-07-18)
-    Dorpsweg 67 te Ten Boer: bouw binnentoren in bestaande kerktoren en aanbrengen venster (12-07-2018)
-    Dorpsweg 67 te Ten Boer: landschapsinrichting kerkhof en revitalisering achter-entree kerk (19-07-2018)

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.


Melding Activiteitenbesluit

LOONBEDRIJF N GROOTHOFF    
Lageweg 22 9798 TG GARMERWOLDE         
reden van melding: bouwen loods voor stallen loonwerkmachines

Informatie
Afd. VTH, tel. 14050 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook