Advertentie Noorderkrant 5 juli 2017

De advertentie in de krant

Voorlopig geen gemeentelijke nieuwsbrief

Enige tijd geleden hebben wij inwoners uitgenodigd om zich aan te melden voor de gemeentelijke nieuwsbrief. Bedoeling was, dat we periodiek een digitale nieuwsbrief zouden verspreiden met uiteenlopende onderwerpen.
Helaas lukt het ons niet om dit voornemen waar te maken. Het vergt teveel tijd en organisatie. In de plaats van deze algemene nieuwsbrief verschijnt er periodiek een papieren krant. Die gaat specifiek over de gaswinnings- en aardbevingsproblematiek in onze gemeente.
Deze krant wordt dan huis-aan-huis in de gemeente verspreid.
Aan hen die zich hadden aangemeld voor de digitale nieuwsbrief, bieden wij onze excuses aan. Actuele informatie is natuurlijk ook te vinden op onze website, www.tenboer.nl  en in de tweewekelijkse advertentie in de Noorderkrant.

Zienswijze beleidskader zonneparken

De gemeente Ten Boer wil in 2035 energieneutraal zijn en de benodigde energie binnen de gemeentegrenzen duurzaam opwekken.
Zonneparken kunnen een bijdrage leveren aan de verduurzaming en de gemeente wil daarom onder strikte voorwaarden zonneparken toestaan.

De ambitie, uitgangspunten en voorwaarden staan beschreven in het ‘Beleidskader zonneparken Ten Boer’. De raad heeft op 28 juni jl. het beleidskader vrijgegeven voor inspraak.
U kunt het beleidskader downloaden op https://www.tenboer.nl/over-ten-boer/plannen-en-beleid (beleidskader zonneparken onder Milieu) of een exemplaar ophalen aan de balie in het gemeentehuis.

Tot uiterlijk 27 augustus kunt u uw zienswijze (uitsluitend schriftelijk) indienen door een brief te sturen naar:
Gemeente Ten Boer, o.v.v. Zienswijze Beleidskader zonneparken
Postbus 7
9790 AA Ten Boer
Alle zienswijzen worden gebundeld en meegenomen als onderdeel van de besluitvorming.

TAXUS VOOR CHEMO

GEZOCHT:
Voldoet u aan het volgende signalement:
1.   U bent in het bezit van een tuin;
2.   In uw tuin groeit Taxus Baccata als boom of heg;
3.   U heeft een snoeischaar;
4.   U bent bereid te snoeien tussen 15 juni en 31 augustus;
5.   U wilt heel graag iets voor de ander doen die uw hulp zo hard nodig heeft.......
 Dan zoeken wij u !
Het jonge groene snoeisel van de Taxus Baccata die in uw tuin groeit of uw heg vormt, bevat namelijk een werkzame stof DAB III welke de basisgrondstof is voor diverse chemokuren.
 
1 op de 2 mensen krijgt direct of indirect te maken met kanker. De vraag naar chemokuren stijgt jaarlijks met 8%.
En echt alle beetjes helpen, dus snoeit u mee ? Ons doel is om dit jaar voldoende snoeisel in te zamelen om 10.000 chemokuren te produceren.

Steun onze actie “ snoeihard tegen kanker” uw hulp is essentieel !!
 
Kijk voor een inzamelpunt bij u in de buurt op www.taxusvoorhoop.nl
 
Beperking openbaarheid archiefbescheiden

Burgemeester en wethouders hebben op 27 juni jl. besloten beperkingen te stellen aan de openbaarheid van de aan het Regionaal Historisch Centrum, Groninger Archieven, overgedragen archiefbescheiden van 1798-1989.

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en ligt ter inzage  in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van deze publicatie tegen dit besluit bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

Aanvragen
Tussen 21 en 29 juni zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

 • Kerkstraat 9 te Thesinge: renovatie dak, binnenwanden en plafonds
 • Thesingerweg 4 te Thesinge: plaatsen windturbine


Verlenging beslistermijn

 • Kerkpad 3 te Ten Boer: herstellen schade aan kloosterkerk


Sloopmelding

 • Johannes Feitostraat 23 te Ten Boer: verwijderen asbest
 • Rijksweg 245 te Winneweer: verwijderen asbest


Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verzoeken om een vergunning zijn binnengekomen:

Evenementenvergunning:

 • Feest- en Lichtweek Ten Boer, 15 t/m 23 september 2017, diverse locaties in Ten Boer


Drank- en Horecavergunning:

 • Chinees Indisch Restaurant Golden City, Koopmansplein 2 te Ten Boer


Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook