Advertentie Noorderkrant 5 september 2018

De advertentie in de krant

Historisch pand- en omgevingsonderzoek in Ten Boer

Groninger ArchievenWilt u meer weten over een pand in de gemeente Ten Boer? Uw eigen woning of de omgeving waar die staat? Of u wilt gewoon meer weten van uw vroegere geboortehuis, de straat waar u in uw jeugd altijd speelde, het bedrijf waar uw (groot)vader jarenlang werkte of het bezit aan onroerend goed van een voorouder? Op zaterdag 8 september, Open Monumentendag, vertellen de Groninger Archieven u graag meer over historisch pand- en omgevingsonderzoek.

Drie historische locaties

De Groninger Archieven zijn aanwezig op drie locaties: in het voormalige en huidige gemeentehuis in Ten Boer en in de Agrishop, een historische boerderij in Garmerwolde. Op alle locaties kunt u terecht met vragen over welke archiefbronnen er zijn en wat er zoal in de Groninger Archieven te vinden is (over Ten Boer). Ter illustratie tonen wij op alle locaties een dorpsfilm van Ten Boer uit 1958 en 1965. Ook laten we andere stukken uit onze archieven zien.

Cursus

In het huidige gemeentehuis van Ten Boer kunt u terecht voor een Cursus historisch pand- en omgevingsonderzoek van 11.00-12.00 uur en van 14.00-15.00 uur. Rondom deze cursus is er inloopspreekuur voor specifieke vragen over dit soort onderzoek.

In het voormalige gemeentehuis vertelt de huidige bewoner over de geschiedenis van het pand.

Dorpswandeling

In samenwerking met de Cultuur-Historische Vereniging Ten Boer worden drie wandelingen georganiseerd. De eerste start om 11.00 uur bij het huidige gemeentehuis. De andere twee starten om 14.00 uur en 15.00 uur op dezelfde locatie.

Vind meer bij de Groninger Archieven

Per 1 januari 2019 is Ten Boer geen zelfstandige gemeente meer. Verschillende archieven van de gemeente Ten Boer zijn inmiddels ondergebracht bij de Groninger Archieven. Wanneer u op zoek bent naar historie uit uw omgeving, dan kunt u zoeken op www.groningerarchieven.nl en de stukken inzien op de studiezaal van de Groninger Archieven.

U kunt alle openbare stukken tot 1990 van de gemeente Ten Boer inzien en u krijgt ook resultaten van stukken die al bij de Groninger Archieven lagen. Uw zoekopdracht levert in veel gevallen nog meer resultaat op.

 

Wie is de duurzaamste ondernemer in de gemeente Ten Boer?

Uitnodiging aan ondernemers in de gemeente Ten Boer om deel te nemen aan de laatste verkiezing

Duurzaamste ondernemer
van de gemeente Ten Boer

Van 27 oktober tot 3 november 2018 organiseert de Global Goals Ten Boer een duurzaamheidsweek. In dit kader wordt de duurzaamste ondernemer van de gemeente Ten Boer 2018 uitgeroepen.

2018 Is het derde en laatste jaar waarin de duurzaamste ondernemer-verkiezing plaatsvindt.
Een jury, onder voorzitterschap van Annie Postma (wethouder Ten Boer), zal 3 genomineerden uitnodigen, die bij de uitreikingceremonie tijdens de duurzaamheidsmarkt op zaterdag 27 oktober 2018 de kans krijgen om hun onderneming op het punt van duurzaamheid nog wat nader te profileren.

Daarna komt de jury tot haar beslissing over de duurzaamste ondernemer Ten Boer 2018.
Aan deze onderscheiding is een aardige prijs verbonden en een wisselpronkstuk.
De jury beoordeelt de duurzaamheid van een bedrijf aan de hand van zeven criteria:

1.    Visie van het bedrijf op duurzaam ondernemen,
2    Duurzame innovatie.
3.    Energiebesparing,
4.    Opwekken en gebruik van duurzame energie
5.    Duurzame mobiliteit,  
6.    Duurzaam omgaan met grondstoffen,
7.    Duurzaam omgaan met afvalstoffen ,
    
Deze keer worden alle ondernemers van harte uitgenodigd om aan deze wedstrijd deel te nemen.

Om mee te kunnen doen vragen we u zich vóór 1 oktober a.s. op te geven door een e-mail te sturen naar:
t.dewittenboer@icloud.com

Na opgave krijgt u een korte vragenlijst waarmee u uzelf beoordeelt op de zeven criteria. De jury gebruikt de antwoorden om tot een nominatie van drie bedrijven te komen. Bent u genomineerd, dan wordt u uitgenodigd een korte presentatie op de duurzaamheidsmarkt te geven. Daarna wijst de jury de winnaar aan.

We wensen u alvast veel succes !


Compensatie verplicht eigen risico zorgverzekering

Indien u een inkomen heeft van minder dan 120% van het sociaal minimum kunt u een deel van het eigen risico (ER) van de zorgverzekering terug krijgen via de gemeente.
Vanaf 1 oktober 2018 kan hiervoor een aanvraagformulier worden opgehaald bij De Deel of via de gemeentelijke website worden gedownload (https://www.tenboer.nl/digitale-balie/producten-en-diensten-ten-boer/werk-inkomen/compensatieregeling-chronisch-zieken-en-gehandicapten). Het gaat hier om het ER over het jaar 2018. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen moet tenminste 150 euro aan ER in rekening zijn gebracht.

U kunt alleen een compensatie krijgen als er sprake is van een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. U kunt aanvragen tot 1 juli 2019. Het advies is om te wachten met aanvragen totdat alle zorgkosten in rekening zijn gebracht. Dat is vaak pas na afloop van het jaar. Er kan maar  één keer een aanvraag worden gedaan. Als u in dit kalenderjaar het volledige ER al heeft betaald of al volledig in rekening is gebracht kunt u dus al aanvragen vanaf oktober 2018.

Als u een inkomen heeft ter hoogte van het sociaal minimum ontvangt u een hogere compensatie dan wanneer u een inkomen heeft dat daar boven ligt. De precieze hoogte van de compensatie is afhankelijk van het inkomen en de hoogte van het ER.


Omgevingsvergunningen

Tussen 16 en 30 augustus is de volgende aanvraag binnengekomen:
•    B Kuiperweg 2 Ten Post: aanbrengen damwand

Bekendmaking ontwerpbesluit omgevingsvergunning
•    Kollerijweg 86 Ten Post: milieuneutraal veranderen bedrijf

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 6 september gedurende zes weken ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen van Gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1. U kunt langskomen op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur (vrije inloop) en tussen 13.00 en 17.00u ‘s middags op afspraak, telefoonnummer 14 050.
Zienswijzen kunt u tot en met 10 oktober 2018 zowel mondeling als schriftelijk indienen. Schriftelijk kan dat bij: Loket Bouwen en Wonen, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling zienswijzen indienen, belt u dan met de afdeling Loket Bouwen en Wonen, telefoon 14 050. U kunt dan een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Sloopmeldingen
•    Hendrik Ridderplein 6 Thesinge: verwijderen asbest
•    Herepad 4 Ten Boer: verwijderen asbest
•    Thesingerweg 25 Thesinge: verwijderen asbest


Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende verzoek om een vergunning is binnengekomen:

Evenementenvergunning:
-    Circus Bossle, 10-10-2018 tot en met 14-10-2018 op het Dorpsplein te Ten Boer (30-08-2018).

Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.


Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Verklaring van geen bezwaar:
-    Wintertriathlon 3 november 2018 te Groningen (Sportcentrum Kardinge) (24-08-18)

Omgevingsvergunning:
-    Plaatsen van een schutting, Borgweg 16 te Lellens (30-08-2018)
-    Oprichten van een ligboxenstal, Bovenrijgerweg 13 te Thesinge, van rechtswege verleend (30-08-2018)
-    Plaatsen van 30 wisselwoningen, ongeveer naast Rijksweg 235 te Ten Post, gebied Veninga (23-08-2018)

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.


Kandidaatstelling voor de  gemeenteraadsverkiezing Groningen 2018

Op 21 noLogo verkiezingenvember 2018 worden de leden van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen gekozen. Maandag 8 oktober 2018 is de dag van de kandidaatstelling voor deze verkiezing.

Op 8 oktober 2018 kunnen politieke partijen tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijsten en de daarbij horende stukken inleveren bij het centraal stembureau aan het Hanzeplein 120 in Groningen.

Formulieren voor de kandidaatstelling zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos verkrijgbaar bij de gemeente Groningen, Hanzeplein 120. De software, waarin alle benodigde formulieren voor de kandidaatstelling zijn opgenomen, kan worden gedownload via www.kiesraad.nl.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het projectbureau verkiezingen van de gemeente Groningen, telefoon 14050.


De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Groningen,
Peter den Oudsten.


Kies uw top 5 verkiezingsthema’s

Op 21 november gaan Groningen, Haren en Ten Boer naar de stembus voor de verkiezing van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen. Waar moet die nieuwe gemeente mee aan de slag? Wat moeten de grote verkiezingsthema’s zijn?

U kunt tot en met zondag 9 september zelf een top 5 van verkiezingsthema’s kiezen. De 5 meest genoemde onderwerpen komen terug in de StemWijzer, de digitale stemhulp. En ook in de Verkiezingskrant die iedereen in Groningen, Haren en Ten Boer straks in de brievenbus krijgt.
Deze StemWijzer en Verkiezingskrant kunnen helpen bij het maken van een keuze voor een politieke partij op de verkiezingsdag. Kies uw eigen top 5 op gemeente.groningen.nl/verkiezingen (Top 5 verkiezingsthema’s).


Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook