Extra geld voor wegen en versterkingsoperatie

Gemeente Ten Boer heeft haar huishoudboekje op orde. Sterker, er is wat geld over. Voor 2018 is dat om precies te zijn 377.393 euro. Met dit bedrag kan het college iets extra’s doen, tenminste als het aan wethouder Annie Postma van financiën ligt. Een inhaalslag. ,,Wij vinden het belangrijk om te investeren in onze eigen toekomst. We zeggen niet, nieuwe gemeente zoek het maar uit! Daarom pakken we een aantal zaken aan om onze gemeente per 1 januari 2019 netjes over te dragen.’’

Een hogere uitkering van het Rijk in de gemeentekas en goed begrotingsbeleid geven het college nu de kans om een inhaalslag te maken. Volgens wethouder Postma ook noodzakelijk, na drie jaar artikel-12 gemeente te zijn geweest. ,,Neem het onderhoud van de wegen. De afgelopen jaren hebben we hier van de inspecteur nauwelijks geld aan mogen uitgeven. Gelukkig voldeden ze ruimschoots aan een minimale norm, maar je wilt natuurlijk dat alles maximaal op orde is. Dat gaan we nu doen met extra geld, 200 duizend in totaal.’’ Volgens plan is dit geld pas vanaf 2019 beschikbaar zijn, maar het college trekt dit nu naar voren. 100 duizend euro in 2018 en eenzelfde bedrag in 2019. ,,We doen dit expres, zodat het onderhoud grotendeels klaar is voor de start van de nieuwe gemeente.’’

Spaarpot

Het college voorziet daarnaast dat de versterkingsoperatie van Nationaal Coördinator Groningen de komende jaren een forse impact zal hebben op de dorpen. Postma: ,,Met wat we nu weten kun je zien aankomen dat er veel woningen behoorlijk versterkt moeten worden. Nu liggen er plannen voor Ten Post en de Fazanthof in Ten Boer. Het ligt in de verwachting dat de versterkingsoperatie voor een groot deel van onze gemeente gaat gelden. Dit betekent dat hele dorpen mogelijk op de kop gaan en wij dus van alles kunnen doen in de openbare ruimte. Hier is geld voor nodig, veel geld. Dus zetten we voor de zekerheid hiervoor alvast een flink bedrag opzij. Zo heeft de nieuwe gemeente straks een spaarpot waaruit de herinrichting van de openbare ruimte betaalt kan worden.’’ In totaal stort de gemeente 400 duizend euro in deze spaarpot.

Geen verhoging OZB

Tegemoetkomen aan de wens van de Christen Unie om de Onroerendezaakbelasting (OZB) te verlagen wil het college niet, maar een verhoging zit er ook niet in. Postma: ,,Verlaging kan niet, want dat is tegen de wettelijke regels die gelden bij een herindeling. Maar verhogen doen we in elk geval niet. We blijven bewust op de nullijn, wat betekent dat er ook geen zogenaamde indexering plaatsvindt.’’ Het gemiddelde tarief voor de OZB voor woningeigenaren ligt in onze gemeente hoger dan in gemeente Groningen. De voorgestelde nullijn betekent voor een gemiddeld huishouden met een woningwaarde van 166 duizend euro een besparing van 4,50 euro per jaar. Ook de afvalstoffenheffing en rioolbelasting gaan niet omhoog.

Woensdagavond 8 november vergadert de gemeenteraad over de laatste ‘zelfstandige’ begroting. Lees het volledige voorstel voor de invulling van de begrotingsruimte 2017 en volgende jaren.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook