Impuls voor verduurzaming dorpshuizen

De gemeente Ten Boer heeft besloten drie dorpshuizen een eenmalige subsidie te verstrekken voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Garmerwolde, Sint Annen en Woltersum ontvangen ieder nog dit jaar een bijdrage van € 25.000,- .

De plannen voor verbouw en renovatie van de dorpshuizen in Garmerwolde en Sint Annen zijn mede door de versterkingsopgave al geruime tijd in voorbereiding, en nu klaar voor uitvoering. Het dorpshuis de Bongerd in Woltersum is net gerenoveerd en versterkt. Door een tekort aan middelen kon men slechts beperkte duurzaamheidsmaatregelen uitvoeren. Een plan voor de gevelisolatie ligt klaar en kan nu met de bijdrage van de gemeente uitgevoerd worden. Het college heeft besloten om nu een extra impuls te geven aan duurzame aanpassingen aan gebouw en inrichting. Het voordeel is ook dat de toekomstige energierekeningen lager zullen zijn.

Per 1 januari a.s. is de herindeling met Groningen en Haren een feit. Deze gemeenten hebben ingestemd met deze uitgave, die bekostigd wordt uit de algemene reserve van de gemeente Ten Boer.

De dorpshuizen van Lellens, Thesinge en Ten Post hebben ook plannen in voorbereiding, maar zijn minder ver. Het college heeft besloten een eventuele bijdrage aan deze drie dorpshuizen in te brengen in het overdrachtsdossier voor de nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente Groningen zal  daar te zijner tijd een beslissing over nemen.

De dorpshuizen hebben gemeen dat ze particulier eigendom zijn. Het Dorpshuis in Ten Boer zit in een pand van de gemeente. 

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook