Planvorming en bouw kindcentrum Ten Boer

Verdere ontwikkeling en bouw Kindcentrum Ten Boer kan van start

De gemeenteraad van Ten Boer heeft vanavond haar instemming gegeven voor de verdere ontwikkeling van het nieuw te bouwen kindcentrum in Ten Boer. Hiermee is goedkeuring verleend voor de verdere ontwikkeling van het plan, het vaststellen van het bestemmingsplan en het beschikbaar stellen van de  financiële middelen.  Met de totale ontwikkeling is een bedrag van ca. 13 miljoen euro gemoeid.
 

Artist impressionHet kindcentrum biedt straks huisvesting aan de scholen OBS De Huifkar, CBS De Fontein en kinderopvang Kids2b. Het wordt gebouwd op een plek die tot nu toe vrijwel onbebouwd is. Dat betekent dat voor omwonenden en omliggende bedrijven er veranderingen in hun directe omgeving zullen plaatsvinden. De gemeente heeft al in een vroegtijdig stadium de omgeving betrokken bij de planvorming.

Nieuwe kindcentrum
Het nieuwe gebouw (zie artist impression) krijgt hoogtes in vooral één en twee bouwlagen. Het hoogteaccent ligt aan de zuidkant en dus niet tegenover de woningen aan de noordkant. In verband met de noodzakelijke afstand tot de bedrijfskavels is het gebouw aan de Sportlaan gesitueerd. Voor wat betreft de verkeersveiligheid en het aantal benodigde parkeerplaatsen, vindt een herinrichting plaats van de Sportlaan en een deel van de Riekele Prinsstraat ter hoogte van het kindcentrum. De naastgelegen vrachtwagenparkeerplaats wordt verkleind en krijgt een eigen ontsluiting aan de Bedrijvenweg.Situatie kindcentrum

IJsvereniging en Skeelerbaan
Door de bouw van het kindcentrum moet het gebouw van de IJsvereniging Kaakheem worden verplaatst. Er komt hiervoor een nieuw gebouw direct naast het terrein van de school aan de Sportlaan. De skeelerbaan wordt ingekort , maar krijgt wel een nieuwe toplaag, zo dat de baan weer lange tijd mee kan.

Onderstaande afbeeldingen geven het plan weer zoals het is tot nu toe is ontwikkeld.
In de bijlagen treft u tevens de originele afbeeldingen aan.

Het nieuwe kindcentrum in Ten Boer gezien vanuit het zuidoosten met rechts de heringerichte Riekele Prinsstraat.

Het nieuwe kindcentrum in Ten Boer gezien vanuit het zuiden met zicht op het schoolplein en de nieuwbouw.  

 

Ten Boer, 31 oktober 2018

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook