Reactie op wetsontwerp herindeling én hoorzitting

Gemeentehuis Ten Boer bij avond

Op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer heeft ons college een reactie geschreven op het Wetsontwerp Herindeling Groningen, Haren en Ten Boer. In een speciale brief informeert ons college de gemeenteraad. 

Op basis van de opvattingen van de raad over het herindelingsontwerp van de provincie Groningen is een gemeenschappelijke positieve zienswijze opgesteld. Dit is de basis voor de reactie aan de commissie voor Binnenlandse Zaken. De besluitvorming over onder anderen het personeelsconvenant en de bestuursovereenkomst is hierin meegenomen, net als de brief aan de commissie van de drie burgemeesters, waarin gevraagd wordt om duidelijkheid over de aard en omvang van de herindeling. Verder haakt de reactie aan bij de brief van Groningen aan Haren, met de oproep om deel te nemen aan de voorbereiding van de herindeling.

De brief besluit met de vraag om bijzondere aandacht voor de nadelen van de reguliere samenvoegingsvariant, vanwege de tot nu toe becijferde kosten van circa 1 miljoen euro. Onze burgemeester en wethouders dringen er daarom bij de commissie voor Binnenlandse Zaken op aan om de dure reguliere samenvoegingsvariant te heroverwegen en alsnog te kiezen voor de goedkopere lichte herindelingsvariant. 

Bezoek aan het gebeid

De griffier van de kamercommissie heeft aangekondigd dat commissieleden een bezoek zullen brengen aan het gebied. Hiervoor is een een bustour van drie kwartier per gemeente gepland. 

Hoorzitting

In de lokale en regionale kranten zijn alle betrokkenen inmiddels geattendeerd op de spelregels voor de hoorzitting die over het wetsontwerp plaatsvindt. Namens de raad en het college voert onze burgemeester tijdens deze hoorzitting het woord. Zodra tijd en plaats van de hoorzitting bekend is wordt dit via onze website, Facebookpagina en de Noorderkrant bekend gemaakt.

 

Foto: Jos Schuurman, FPS 

-

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook