Ten Boer verbrandt schotten binnen Sociaal Domein

Symbolische verbranding schottenNiet het systeem, de procedure of verordening, maar de mens staat vanaf 1 januari centraal in het Sociaal Domein. Om dit te bekrachtigen zijn 'alle hinderlijke en frustrerende schotten' in het Sociaal Domein donderdag 22 november in het openbaar symbolisch verbrandt. Dit gebeurde tijdens het afscheidsseminar van wethouder Peter Heidema.

Deze actie heeft verstrekkende gevolgen voor de inwoners van Ten Boer, ook na de herindeling met de gemeenten Groningen en Haren. Financiële middelen zijn dan niet meer geoormerkt, maar kunnen volgens de wethouder breed ingezet worden. ,,Dit biedt  medewerkers van het sociaal team de Deel de gelegenheid zelf beslissingen te nemen om mensgericht ondersteunende hulp te verlenen'', aldus de wethouder. ,,Zo kunnen ze écht rekening houden met specifieke omstandigheden van de hulp vragende inwoner. Van systeemwereld naar leefwereld. Dit is uniek in Nederland.''

De doelstelling van dit model is: Inwoners ondersteunen in het sociale domein, binnen de beschikbare budgetten en met resultaat zeer tevreden inwoners en professionals. De gemeente is ervan overtuigd dat daarmee de

 1. klanttevredenheid toeneemt
 2. bestaande budgetten toereikend zijn
 3. de sociale cohesie vergroot
 4. de uitstroom vergroot en
 5. advies voor beter passende regionale inkoop of bestaande producten wordt bevordert.

 

Doorbraak

Dit zogenaamde 'doorbraakproject' is besproken met Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS. Volgens wethouder Heidema omarmt en ondersteunt hij het idee van harte. ,,Omdat het invulling geeft aan de idee van de decentralisatie: van transitie naar transformatie. Waarin we de eigen kracht van inwoners mobiliseren en met inzet van professionals zonder hinder van verkokerde budgetten en bureaucratie.'' Met de gemeente Groningen, de ministeries van SZW en BZK is gesproken en allen zijn zeer enthousiast over dit doorbraakproject

Landelijk kent men de gemeente Ten Boer van het model Ten Boer- Groningen 2007. Dit doorbraakproject wordt 'Het model Ten Boer- Groningen 2.0' genoemd. Tot 2022 wordt dit innovatieve project intensief begeleid en geanalyseerd, zodat niet alleen de WIJ teams in Groningen maar ook landelijk de positieve elementen uit het project kunnen worden gebruikt.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook