Visie gepresenteerd op 'bevings'-bestendige zorg

Minister Hugo de Jonge (VWS) neemt zorgvisie aardbevingsgebied in ontvangstMinister Hugo de Jonge (VWS) heeft maandagavond 8 oktober de zorgvisie voor Gronings aarbevingsgebied in ontvangst genomen. In deze visie hebben de tien aardbevingsgemeenten samen met zorgaanbieders, woningcorporaties, zorgverzekeraar Menzis, provincie Groningen, NCG en het ministerie van VWS afgesproken hoe goede zorg beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en uitvoerbaar blijft. 

Deze samenwerking van partijen is verenigd in de Stuurgroep Zorg en heeft de visie (Bevings)bestendige zorg in Groningen gepresenteerd en besproken met de minister. Gezamenlijk is vastgesteld hoe de zorginfrastructuur voor intramurale ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg in het gebied eruit moet zien om dit doel te bereiken. Daarbij is ook rekening gehouden dat een groot aantal zorggebouwen moet worden versterkt. Het uitgangspunt hierbij is dat bewoners zo min mogelijk tijdelijk moeten verhuizen. In de visie doen de partijen voorstellen voor vernieuwing en verbetering van de invulling van de zorg in het gebied, als antwoord op de toekomstige zorgvraag. Minister De Jonge reageerde positief. Hij noemde het een heldere visie. ,,Ambitieus en tegelijkertijd ook haalbaar met belangrijke aanknopingspunten voor VWS programma’s.'' 

Zorgvraag verandert

De herinrichting van de zorginfrastructuur is nodig omdat de zorg verandert. De behoeften en daarmee de zorgvragen van inwoners veranderen. De complexiteit en zwaarte van zorg nemen toe, evenals het tekort aan zorgmedewerkers. Ook neemt het aantal inwoners af en verhoudingsgewijs komen er meer ouderen en minder jongeren. Om goede zorg aan iedereen te kunnen blijven leveren zijn maatregelen nodig en moet specialistische zorg centraliseren. 

Zo lang mogelijk (net zoals) thuis

Het toekomstbeeld waar de partijen naar toe willen werken is dat inwoners van het aardbevingsgebied zo lang mogelijk fijn en gezond thuis kunnen wonen. Dit is gebaseerd op behoeften en zorgvragen van de Groningers. Zij krijgen zorg en begeleiding die nodig is, aan huis of via zorg op afstand. Als zelfstandig wonen niet meer gaat dan kunnen zij – net zoals thuis - veilig wonen in (kleinschalige) vormen van beschermde woonomgeving. Passend bij hun leven en zorgbehoefte en in de eigen buurt. De woonvormen liggen verspreid in de regio, in dorpen waar ook andere voorzieningen beschikbaar zijn. De bewoners kunnen gebruik maken van de voorzieningen en ontmoetingsplaatsen in de wijk of het dorp. De zorg is onderdeel van de gemeenschap en mensen helpen elkaar.

Mensen met een verstandelijke handicap werken zoveel mogelijk in de buurt. Voor de ouderenzorg is dit de invulling van thuis in het verpleeghuis en de geestelijke gezondheidszorg biedt meer en meer ambulante begeleiding. 

Beste locaties

In nauwe samenspraak met allerlei betrokken partijen heeft de stuurgroep in de visie het antwoord geformuleerd op de vraag welke zorg nodig is in de toekomst, hoe de partijen deze het beste kunnen organiseren en welke gebouwen daarbij passen. Alle zorggebouwen worden aardbevingsbestendig en levensloopbestendig. Ook is besproken hoe de verschillende zorgaanbieders met elkaar blijven samenwerken om dit te realiseren. Op basis van deze informatie zijn de beste locaties voor zorggebouwen in de regio bepaald. De totale capaciteit blijft beschikbaar, maar op sommige plekken betekent dit dat er nieuw wordt gebouwd en op andere plekken dat aan bestaande gebouwen een nieuwe invulling wordt gegeven, bijvoorbeeld verpleging in plaats van verzorging. In het verlengde hiervan krijgt een aantal gebouwen een andere functie en worden zij niet meer voor zorg gebruikt. 

Omvangrijk proces

Deze zorgvisie is een belangrijke stap op weg naar goede zorg in de toekomst in een ambitieus, omvangrijk en complex proces. Partijen zijn nu aan de slag met de concrete uitwerking van de visie, te beginnen met vijf kansrijke projecten in Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Slochteren en Uithuizen. Om de visie te kunnen realiseren wordt met veel partijen verder worden gesproken. Dit gaat uiteraard ook in samenspraak met onder andere cliënten en inwoners. Er moeten financiële afspraken worden gemaakt met overheid, gebouweigenaren en zorgaanbieders. Ook de versterkingsadviezen van gebouwen die nu nog niet duidelijk zijn, kunnen invloed hebben op de realisatietermijn en/of de inhoud van de plannen. 

Essentieel voor de uitvoering van de visie is de beschikbaarheid van de versterkingsmiddelen. Wanneer de Minister van EZK deze van de NAM beschikbaar heeft gekregen kan worden gestart, nadat ook andere partijen hun bijdrage leveren.

Download hier het rapport.

 

..

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook