Organisatie

Met ingang van 1 januari 2007 is de gemeente Ten Boer een samenwerking aangegaan met de gemeente Groningen. Vanaf deze datum wordt het leeuwendeel van de uitvoerende taken gedaan door medewerkers van de gemeente Groningen.

Deze samenwerking leidt ertoe dat de ambtelijke organisatie enkel nog bestaat uit de Raadsgriffier en de Unit Bestuursondersteuning (zie organogram). De gemeentesecretaris staat aan het hoofd van deze unit.

Organisatie

De organisatie moet invulling geven aan de uitgangspunten van de missie en de bedrijfsfilosofie.Maar bovenal is zij verantwoordelijk voor de invulling van de regierol van de gemeente Ten Boer. In het gemeentehuis blijft de publieksbalie. Dit betekent dat u voor de meest voorkomende zaken gewoon terecht kunt in het gemeentehuis. Hieronder volgt een overzicht:

Loket Burgerzaken
alle handelingen m.b.t. burgerlijke stand, BRP, rijbewijzen, reisdocumenten en identiteitsbewijzen etc.

Loket de Deel
alle aanvragen op het terrein van opvoeden, wonen, welzijn en zorg.

Loket Bouwen en Wonen
Alle aanvragen kunnen in Ten Boer ingediend worden (bouwvergunningen, sloopvergunningen, milieuvergunningen, kapvergunningen etc.).
Tevens is voorzien in de vraagfunctie m.b.t. bouwen en wonen (best.plannen, bouwmogelijkheden). 

Samenwerking Ten Boer - Groningen

De gemeente Ten Boer is een vergaande vorm van samenwerking aan gegaan met de gemeente Groningen.
Als kleine gemeente wordt het steeds moeilijker om alle taken op een adequaat niveau uit te voeren. En door de centrale overheid worden er steeds meer taken bij de gemeenten neergelegd. Het eigen ambtelijk apparaat was hiervoor te klein, met teveel eenmansposten.

Vandaar de samenwerking met Groningen. Ten Boer blijft als zelfstandige gemeente het eigen beleid bepalen en de regie voeren. De uitvoerende taken worden gedaan door de medewerkers van de gemeente Groningen.
Het leeuwendeel van de Ten Boerster medewerkers is in dienst gekomen van de gemeente Groningen. Zo’n 15 ambtenaren zijn in dienst van de gemeente Ten Boer gebleven. Zij formuleren de opdrachten aan de gemeente Groningen en voeren de regie over de uitvoering. Daarnaast blijven een aantal identiteitsgebonden taken, zoals voorlichting, rechtsbescherming en representatie in eigen huis.

Belangrijk uitgangspunt is, dat de inwoners van de gemeente Ten Boer geen nadelige gevolgen mogen ondervinden van de samenwerking. Veel voorkomende frontofficetaken, zoals het aanvragen van paspoorten, rijbewijzen en bouwvergunningen, blijft dan ook mogelijk in het gemeentehuis in Ten Boer.

Beschikbare documenten:

Regio Groningen-Assen

Gemeente Ten Boer neemt deel aan de Regio Groningen-Assen. Een samenwerkingsverband van twaalf gemeenten en twee provincies. Samen vormen zij de belangrijkste concentratie van bevolking en werkgelegenheid in Noord-Nederland. Daarmee is de Regio Groningen-Assen 'de motor van het Noorden'.
Ambities
De Regio streeft naar:
• een gezonde economische basis;
• een goede bereikbaarheid;
• een voldoende en gevarieerd woningaanbod;
• behoud van rust, ruimte en schone lucht.
De andere deelnemers aan de Regio Groningen-Assen zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn.
Meer informatie
Kijk op http://regiogroningenassen.nl

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook