Vuilstort Bouwerschapweg

Voormalig zwembad WoltersumVoor informatie over de voormalige vuilstort Bouwerschapweg Woltersum:

 
Voor meer informatie over de volksgezondheid:

Kijk voor het 'Laatste nieuws' onderaan deze pagina.

 

Aan de Bouwerschapweg, bij Woltersum, ligt een voormalig openluchtzwembad. Vanaf medio jaren '60 is deze gebruikt als stortplaats, met vergunning, voor met name huisvuil en later ook bedrijfsafval, inclusief wat we nu chemisch afval noemen.

Begin jaren '80 heeft de provincie een sanering uitgevoerd. Hierbij is

Stortlocatie

een waterdichte afdeklaag en een drainagesysteem aangebracht. De provincie heeft sindsdien de stortplaats, het drainwater en het grondwater rondom de vuilstort gecontroleerd.

Doordat nu aangetoond is dat er stoffen uit de stort lekken (via het grondwater) is in 2017 besloten om de aanpak van de stort te heroverwegen. Hiervoor is begin 2018 onderzoek in de vuilstort uitgevoerd om te bepalen wat zich precies in de stort bevindt en hoe dit eventueel verwerkt zou kunnen worden. Ook zijn de maatschappelijke gevolgen van de stortplaats in beeld gebracht via een maatschappelijke kosten-batenanalyse. 

Op 12 juni maakten de besturen van de provincie Groningen, de gemeente Groningen en de gemeente Ten Boer bekend dat ze de voormalige vuilstort volledig willen saneren. Het gaat om ruim 20 duizend ton verontreinigd bodem- en stortmateriaal. De kosten hiervoor worden geraamd op circa 7,8 miljoen euro.

Op deze webpagina vindt u meer (achtergrond)informatie en actueel nieuws over de ontwikkelingen rondom de vuilstort in Woltersum.

 

Laatste nieuws

Gepubliceerd op 11 september 2018:

Op 27 september is er tussen 17:00 en 19:30 uur een inloopbijeenkomst in café De Witte Brug in Woltersum. Tijdens deze bijeenkomst kunnen geïnteresseerden zich laten informeren over de voorgenomen sanering van de vuilstort.

Verstrekte informatie over de saneringsplannen

Gepubliceerd 14 juni 2018:

Gepubliceerd 12 juni 2018:

De provincie en de gemeenten Groningen en Ten Boer willen de voormalige vuilstort in Woltersum saneren. Op deze stortplaats aan de Bouwerschapweg bevindt zich circa elfduizend ton chemisch afval van het bedrijf AKU, de voorloper van Akzo Nobel. Vanwege de maatschappelijke zorgen, het milieu en de komende herindeling willen de colleges van de provincie en gemeenten gezamenlijk geld op tafel leggen om de voormalige vuilstort op te ruimen

Volledig persbericht

Gepubliceerd 3 april 2018:

 • Resultaten onderzoek vuilstort Woltersum januari 2018

De voormalige vuilstort Woltersum aan de Bouwerschapweg is begin 2018 onderzocht en dat heeft geen nieuwe verontreinigingen aan het licht gebracht. In de stort zit circa elfduizend ton chemisch afval van het bedrijf AKU, voorloper van Akzo Nobel. De hoeveelheid verontreinigd stortmateriaal en grond is groter dan verwacht, maar de huidige situatie vormt geen risico voor de volksgezondheid. Dit is bevestigd door de GGD. Lees hier het volledige rapport

 • Persbericht onderzoek vuilstort Woltersum: geen nieuwe verontreiniging

Lees het persbericht van de provincie Groningen op https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/_nieuws/toon/Item/resultaten-onderzoek-vuilstort-woltersum-geen-nieuwe-verontreiniging/


Gepubliceerd op 5 februari 2018:

 • Uitgebreid onderzoek stort
  Het onderzoek in de voormalige vuilstort vindt plaats van 22 januari tot 2 februari 2018. Doel is uitzoeken wat zich precies in de stort bevindt en hoe dit eventueel verwerkt zou kunnen worden. De graafwerkzaamheden duren in totaal 5 dagen. Eind maart is de rapportage van het onderzoek klaar. Deze rapportage wordt op deze site gepubliceerd. Meer informatie leest u in de veelgestelde vragen.

 • Kwaliteitscontrole Waterbedrijf Groningen
  Er zijn geen aanwijzingen dat het lekken van stoffen in het grondwater invloed heeft op de kwaliteit van het drinkwater. Waterbedrijf Groningen wil dit echter volledig uitsluiten. Daarom voerde het Waterbedrijf een extra kwaliteitscontrole uit als een aanvullende maatregel op het onderzoek. Dit gebeurde op 1 en 2 februari 2018 bij twee direct omwonenden van de voormalige vuilstort.

 • Met zijn brief van 9 februari 2018 laat het Waterbedrijf Groningen weten dat de watermonsters van onberispelijke en betrouwbare kwaliteit zijn.

 • Maatschappelijke kosten-batenanalyse (geplaatst 19-03-18)
  Vóór de zomer van 2018 nemen de besturen van Provincie Groningen, gemeente Ten Boer en gemeente Groningen een besluit over de voormalige vuilstort in Woltersum. Ter ondersteuning van dit besluit vindt er in de periode februari, maart en april een maatschappelijke kosten-batenanalyse plaats (MKBA) door een externe onafhankelijke deskundige. Daarbij brengen we de kosten van oplossingen in kaart, samen met de effecten op bijvoorbeeld de omgeving, gezondheid, reistijden en veiligheid. In een MKBA worden ook deze zachtere waarden - voor zover mogelijk - in euro’s uitgedrukt, zodat deze maatschappelijke effecten kunnen worden afgezet tegen de financiële kosten van een project. Een vertegenwoordiging van alle betrokkenen is uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de MKBA, onder wie direct omwonenden en vertegenwoordigers uit Woltersum.

 

Informatiebijeenkomst 18 januari 2018

Op 18 januari was er een informatiebijeenkomst  in Dorphuis de Bongerd in Woltersum.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook