Historie

Vrouger

Op de website www.vrouger.nl vindt u een schat aan informatie over de geschiedenis van de gemeente Ten Boer. Op deze site vindt u bv. ook een uitleg van alle gebruikte straatnamen in onze gemeente. Deze site wordt mede ondersteund door de Cultuurhistorische vereniging Ten Boer.

Bevolkingsontwikkeling

Als we de bevolkingsontwikkeling van rond de jaren ’50 bekijken dan valt op dat het aantal inwoners terugliep. Er vertrokken er meer dan erbij kwamen. Aan de ene kant emigreerden er gezinnen in de hoop op een veiliger en welvarender bestaan. Het argument van positieverbetering speelde ook bij andere vertrekkers een rol. Het Westen van het land was in dat opzicht erg populair. De redenen lagen voor de hand: er waren meer en betere banen, de lonen waren er hoger en de werkloosheid lager. Ook de slechte kwaliteit van de Groninger arbeiderswoningen bleek overigens een rol mee te spelen.

Dramatisch was de leegloop ogenschijnlijk nog niet, maar op dorpsniveau was het toch goed merkbaar. Alleen het dorp Ten Boer liet in die periode een lichte groei zien.

De voornaamste achterliggende oorzaak van de ‘leegloop’ was het steeds verder afnemen van het economisch belang van de landbouw in Nederland. Juist die agrarische sector was in de voorgaande periode altijd de stuwende factor geweest voor de economische activiteit in de gemeente Ten Boer.

De fabrieksnijverheid was te gering van omvang om als alternatief te dienen. Het gebrek aan werkgelegenheid deed velen dus besluiten hun heil elders te zoeken.

Dat Ten Boer als enige dorp wist te groeien hield voor een gedeelte verband met het feit dat er waarschijnlijk een aantal arbeiders uit de omgeving naartoe trok. Zo’n verschuiving van de bevolking naar de grotere dorpen was op het Groningse platteland vrij algemeen.

Met name vanaf de tweede helft van de zestiger jaren begon het leven in de dorpen te veranderen. In de grotere kernen van de gemeente breidde het aantal huizen zich uit. Nieuwkomers die elders werkten vestigden zich in de gemeente Ten Boer. Een grotere mobiliteit en betere verbindingen zorgden ervoor dat het zo dichtbij Groningen gelegen Ten Boer zich tot een echte forensengemeente kon ontwikkelen. De dagelijkse contacten met de stad brachten onvermijdelijk veranderingen met zich mee. Een nieuwe periode in de geschiedenis van Ten Boer had zich aangediend.

Ten Boer in cijfers

Inwoneraantal per 1 januari 2014: 7.479

Als u hier klikt wordt u doorgelinkt naar een website met informatie over de arbeidsmarkt in Groningen. Hier kunt u allerlei statistische informatie over de gemeente Ten Boer vinden in relatie tot economie en arbeidsmarkt.
De gemeente Ten Boer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze site.
Voor meer informatie over de overheid in het algemeen kunt u surfen naar www.overheid.nl

Periodiek publiceert het Centraal voor de Statistiek  een statistisch overzicht van alle gemeenten: Gemeente op Maat. Hierin komen ondermeer aan de orde de ontwikkeling van het aantal inwoners, arbeid en sociale zekerheid en bouwen en wonen.
U kunt de gegevens van de gemeente Ten Boer raadplegen op https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2009/51/ten-boer

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook