Veiligheid

Rampenbestrijding
Politie
Brandweer

 

Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

Samen goed voorbereid

We staan er niet altijd bij stil, maar vroeg of laat kunt u te maken krijgen met een noodsituatie. Bijvoorbeeld een stroomstoring, een brand, een aardbeving of een (dreigende) overstroming. Het is dan belangrijk om te weten wat u kunt doen en wat de beste voorbereiding is.

De Groninger gemeenten doen er samen met Veiligheidsregio Groningen alles aan om de kans op incidenten en rampen zo klein mogelijk te houden. Zo zijn er allerlei strenge veiligheidseisen, bijvoorbeeld voor brandveiligheid en voor het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen.
Ondanks alle veiligheidsmaatregelen kan er iets mis gaan. Daarom is het slim om goed voorbereid te zijn op een noodsituatie. Voorbereiden wil zeggen: nu al nadenken over de risico’s en over hoe u elkaar kunt helpen. Op deze manier weet u wat u kunt doen om de gevolgen voor uzelf en anderen te beperken. Dit kunt u doen aan de hand van de Risicowijzer.

Crisisplan
Wetgeving verplicht gemeenten in Nederland om zich voor te bereiden op rampen. Dit doet een gemeente niet alleen, maar in zogenaamde veiligheidsregio’s. De gemeente Ten Boer maakt samen met 22 andere gemeenten deel uit van veiligheidsregio Groningen. In het Regionaal crisisplan van deze veiligheidsregio is geregeld welke rol de gemeente heeft en voor welke processen zij verantwoordelijk is in geval van een noodsituatie. De burgemeester heeft hierbij altijd het opperbevel. Hij krijgt ondersteuning van verschillende gemeentelijke en multidisciplinaire teams.

Het crisisplan beschrijft de crisisorganisatie in de Veiligheidsregio en is vooral bedoeld voor functionarissen die een taak hebben in de crisisorganisatie. Het crisisplan vervangt de gemeentelijke rampenplannen.

Risicowijzer
Alle huishoudens in de provincie Groningen ontvangen de Risicowijzer: een kaart met daarop de belangrijkste noodsituaties met tips wat u zelf bij zo’n situatie kunt doen. Handig om door te nemen en te bewaren. Er is ook een uitgebreide versie van de Risicowijzer. U kunt de Risicowijzers downloaden op www.risicowijzer.groningen.nl of opvragen bij Veiligheidsregio Groningen
Op de website en in de uitgebreide versie vindt u meer informatie over wat u kunt doen in geval van een noodsituatie en hoe u zich kunt voorbereiden.

Risicokaart
Via de risicokaart krijgt u inzicht in de risico’s in uw woon- en werkomgeving. Op de risicokaart staan meerdere soorten risico’s, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, overstromingen of verstoring van de openbare orde. Wilt u weten welke risico's er in uw leefomgeving zijn, thuis, op het werk of uw vakantieverblijf? Vul dan uw postcode of plaatsnaam in op de risicokaart.

Elkaar helpen
Kent u iemand die geen toegang heeft tot internet of de voorkeur geeft aan een geprinte versie van de Risicowijzer? Misschien kunt u die persoon helpen door hem of haar de Risicowijzer te geven. Kent u mensen die beter uit de voeten kunnen met een Engelse versie of een voorleesfunctie van onze Risicowijzer? Wijs hen er dan op dat deze ook in het Engels verkrijgbaar is en voorgelezen kan worden.

Contactgegevens Veiligheidsregio Groningen
Websites: www.risicowijzer.groningen.nl & www.veiligheidsregiogroningen.nl
Twitter @VRgroningen (#risicowijzer)
Facebook Veiligheidsregio Groningen
Vraag direct de Risicowijzer aan.


Politie

Algemeen alarmnummer: 1 1 2.
Geen politie? Bel dan met 0900 88 44.
Kantoor Regiopolitie Ten Boer, Koopmansplein 9a, 9791 MD Ten Boer.
Geopend op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.30 uur - 16.30 uur.

Elektronisch aangifte doen bij de politie
Als u slachtoffer bent geworden van een delict, kunt u het beste zo snel mogelijk aangifte doen bij uw politiekorps. Dat kan op het politiebureau en bij een aantal politiekorpsen ook telefonisch of via internet (voor een aantal delicten). Ga hiervoor naar www.politie.nl/aangifte

Politiezorg in Ten Boer
De basispolitiezorg in de gemeente Ten Boer ressorteert onder de basiseenheid Uithuizen.

Buurtagent gemeente Ten Boer: de heer H. Meier (e-mail: harrie.meier@groningen.politie.nl)

De buurtagent neemt binnen de gebiedsgebonden politiezorg een bijzondere plaats in. Hij is verbonden aan een bepaalde gemeente, wijk of buurt. Hij is zeer betrokken bij zijn werkgebied en als zodanig goed op de hoogte van tal van zaken.
Zo is de buurtagent bijvoorbeeld altijd aanwezig bij het periodiek overleg dat het gemeentebestuur heeft met de besturen van de verenigingen dorpsbelangen.

Voor lokale politiezaken kunt u in voorkomende gevallen bellen met de basiseenheid Uithuizen (0900 8844). Desgewenst kunt u via dit nummer een afspraak maken met een van de buurtagenten.

De jeugdagent
Problemen onder jongeren zijn divers en complex. Een ontwikkeling die aandacht behoeft, omdat jeugdervaringen vaak doorwerken in het latere leven. Probleemjongeren zijn vooral actief in hun lokale omgeving. De jeugdagent gaat samen met partners in de jeugdzorg extra aandacht besteden aan deze jongeren. Deze aandacht beperkt zich niet alleen tot het optreden en bestraffen van normoverschrijdend gedrag, maar richt zich ook op hun algemene welzijn.

De politie wordt vaak als eerste geconfronteerd met jeugdproblematiek. Dit kan zijn via het gezin, de school of de buurt. De jeugdagent werkt dan ook samen met de buurtagent(en). Binnen de basiseenheid Uithuizen is ook voor de gemeente Ten Boer een jeugdagent aangesteld: dhr. Jan Geenhuizen. Hij is ook betrokken bij het lokaal jeugdbeleid van de gemeente.

Brandweer

Het brandweerkorps van de gemeente bestaat uit 1 commandant en 16 vrijwiliggers. De kazerne is gevestigd aan de Boltweg 1 te Ten Boer. Het verzorgingsgebied van de brandweer beslaat het grondgebied van de gehele gemeente, maar ook buiten de gemeente wordt de brandweer ingezet als daar door naburige brandweerkorpsen om gevraagd wordt.
U kunt via het contactformulier of via tel: (050) 367 46 32 contact opnemen met de brandweer.
Lees meer over brandveiligheid

De gemeenten Ten Boer en Bedum zijn in februari 2012 een voorlichtingscampagne gestart over brandveiligheid. U kunt hier meer informatie vinden.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook