Vrijwilligersverzekering

 

Veel Nederlanders doen een vorm van vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld: als vrijwilliger van een buurtcentrum, als buddy van zwaar zieke mensen, als verkeersregelaar of als klaar-over om kinderen bij school veilig over te laten steken.

Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is, het brengt ook risico´s met zich mee. Om niet het risico te lopen dat organisaties en hun vrijwilligers onvoldoende of niet verzekerd zijn, heeft de gemeente Ten Boer, als onderdeel van haar vrijwilligersbeleid, een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten.

Wie is verzekerd

De vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Tevens worden maatschappelijke stagiaires en mantelzorgers als vrijwilligers aangemerkt.

Er behoeft geen registratie plaats te vinden van de deelnemende organisaties en er geldt geen leeftijdsgrens. Uitgesloten zijn: de vrijwillige politie en de vrijwillige brandweer.

Wat is verzekerd

 • Verkeersaansprakelijkheid Rechtspersonen
 • Aansprakelijkheid Vrijwilligers
 • Aansprakelijkheid Rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid Vrijwilligers
 • Ongevallen Vrijwilligers
 • Rechtsbijstand vrijwilligers
 • Persoonlijk eigendommen vrijwilligers


In geval van schade

In geval van schade dient benadeelde een schadeaangifteformulier in te vullen. Dit formulier kunt u hieronder downloaden en volledig ingevuld en ondertekend zenden naar Team Verzekeringen van de gemeente Groningen of mailen naar verzekeringen@groningen.nl.

Vervolgens zal de schade worden gemeld bij de verzekeraar.

Te downloaden documenten


Adresgegevens

Voor vragen kunt u contact opnemen met Team Verzekeringen van de gemeente Groningen. Dit team regelt de verzekeringszaken van de gemeente Ten Boer.

Gemeente Groningen
SSC-Financiën Specialistische Functies / team Verzekeringen
Postbus 30026
9700 RM GRONINGEN

Email: verzekeringen@groningen.nl
Tel. (050) 367 93 51 / (050) 367 93 52

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook