Bestuur

Komende vergaderingen:
Commissievergadering: 18 januari
aanvang: 20:00 uur. Agenda
Raadsvergadering: 15 februari
aanvang: 20:00 uur.

lees meer

Aardbevingen

De gemeente Ten Boer ligt in het Groningse gaswinningsgebied.

Welke partijen zijn betrokken en wie doet wat?

Lees meer

Herindeling

De gemeente Ten Boer wordt per 1 januari 2019 heringedeeld bij de gemeente Groningen en mogelijk de gemeente Haren

Lees meer

Leefbaarheid

Afgelopen jaar zijn er door alle dorpen in de gemeente dorpsvisies opgesteld. Deze visies vormen input voor een gemeentebrede visie op het thema 'leefbaarheid'.

Lees meer

Digitaal loket

Steeds meer diensten kunnen online geregeld worden. Via de onderstaande onderdelen van onze website is het mogelijk om via de computer een aanvraag te plaatsen of informatie op te halen over verschillende zaken binnen de gemeente. De gemeente Ten Boer probeert deze diensten zo optimaal mogelijk in te richten, om uw aanvraag z.s.m. te kunnen behandelen.