Bestuur

Komende vergaderingen:

Raadscommissie: 12 september

Raadsvergadering: 27 juni. Agenda

lees meer

Aardbevingen

De gemeente Ten Boer ligt in het aardbevingsgebied. De NCG voert het versterkingsprogramma uit voor woningen en gebouwen. Welke rol speelt de gemeente? En wie is nog meer betrokken?

Lees meer

Herindeling

Op 1 januari 2019 gaat gemeente Ten Boer op in de nieuwe gemeente Groningen. Hoe verloopt dit herindelingsproces? En wat merken de inwoners hiervan?

Lees meer

Leefbaarheid

Blijft Ten Boer aantrekkelijk om in te wonen? Hoe is de zorg voor ouderen georganiseerd? En kunnen kinderen straks nog in de buurt naar school? Elk dorp heeft een eigen dorpsvisie op de toekomstige leefbaarheid.

Lees meer

Digitaal loket

Steeds meer diensten kunnen online geregeld worden. Via de onderstaande onderdelen van onze website is het mogelijk om via de computer een aanvraag te plaatsen of informatie op te halen over verschillende zaken binnen de gemeente. De gemeente Ten Boer probeert deze diensten zo optimaal mogelijk in te richten, om uw aanvraag z.s.m. te kunnen behandelen.